Nieuws

4 weken geleden

Stichting Groen Licht

... Toon MeerToon Minder

 

Reageer op Facebook

Prachtig nieuw logo. Strak en duidelijk. 👍

1 maand geleden

Stichting Groen Licht

Groen- &natuurbehoud, Natuureducatie, Zwerfvuilacties, Behoud biodiversiteit in Kaag en Braassem ... Toon MeerToon Minder

Groen- &natuurbehoud, Natuureducatie,       Zwerfvuilacties, Behoud biodiversiteit in Kaag en Braassem

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Vrolijke Schapen in Kaag en Braassem!

Roelofarendsveen - Afgelopen weken stonden de schapen van Schaapskudde Vrolijke Schapen hier op diverse plekken in de gemeente. De schapen trokken veel bekijks.

Schapen begrazen gemakkelijk ongelijke terreinen en komen op plekken die voor een maaier of klepelmachine niet te bereiken zijn.

Daarnaast is het zo, dat wanneer het gras gemaaid of geklepeld wordt, het meeste leven in de grond en aan insecten daarna dood is. Terwijl bij begrazing het grondleven en de insecten juist wat hulp krijgen.
De schapen nemen zaden en insecten mee in hun vacht en hoeven. Ze fungeren dus als taxi, ze bewegen de grond, keutelen hier en daar en verschralen ergens anders, waardoor er meer dynamiek is!

Zo ontstaat er na een bezoek van de kudde ruimte voor andere dieren en planten. Ze creëren een open landschap met een grote diversiteit aan flora en fauna.
De kudde was hier nu op proef op een paar kleine stukjes en als de gemeente er tevreden over is, dan komen ze volgend voorjaar weer terug.

Stichting Groen Licht is enthousiast over deze natuur- en milieuvriendelijke manier van terreinbeheer en hoopt dat de kudde volgend jaar weer welkom is in onze gemeente!

Voor meer informatie: www.vrolijkeschapen.nl
... Toon MeerToon Minder

Vrolijke Schapen in Kaag en Braassem!

Roelofarendsveen - Afgelopen weken stonden de schapen van Schaapskudde Vrolijke Schapen hier op diverse plekken in de gemeente. De schapen trokken veel bekijks.  

Schapen begrazen gemakkelijk ongelijke terreinen en komen op plekken die voor een maaier of klepelmachine niet te bereiken zijn.

Daarnaast is het zo, dat wanneer het gras gemaaid of geklepeld wordt, het meeste leven in de grond en aan insecten daarna dood is. Terwijl bij begrazing het grondleven en de insecten juist wat hulp krijgen.
De schapen nemen zaden en insecten mee in hun vacht en hoeven. Ze fungeren dus als taxi, ze bewegen de grond, keutelen hier en daar en verschralen ergens anders, waardoor er meer dynamiek is!

Zo ontstaat er na een bezoek van de kudde ruimte voor andere dieren en planten. Ze creëren een open landschap met een grote diversiteit aan flora en fauna.
De kudde was hier nu op proef op een paar kleine stukjes en als de gemeente er tevreden over is, dan komen ze volgend voorjaar weer terug.

Stichting Groen Licht is enthousiast over deze natuur- en milieuvriendelijke manier van terreinbeheer en hoopt dat de kudde volgend jaar weer welkom is in onze gemeente!

Voor meer informatie: www.vrolijkeschapen.nlImage attachmentImage attachment

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

De zwerfvuilactie in Woubrugge heeft vandaag 8 volle vuilniszakken zwerfafval opgeleverd, deze zijn door 24 deelnemers bij elkaar verzameld. De parkeerplaatsen bij de voetbal en de tennis waren al goed voor 2 volle zakken.

En in Hoogmade zamelden 15 deelnemers 3 vuilniszakken in. Uit beide dorpen kwamen geluiden dat er minder afval rondslingert.
We bedanken alle deelnemers weer voor hun inspanningen, dit waren alweer de laatste zwerfvuilacties van dit jaar!
... Toon MeerToon Minder

 

Reageer op Facebook

Hopelijk gaan Wij deze taferelen nog niet krijgen(een van de vele daar)

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Aanstaande zaterdag 8 september is de jaarlijkse zwerfvuilactie in Woubrugge, vanaf 14.00 uur kan een vuilgrijper en vuilniszak afgehaald worden bij OBS Esselyckerwoude ... Toon MeerToon Minder

Aanstaande zaterdag 8 september is de jaarlijkse zwerfvuilactie in Woubrugge, vanaf 14.00 uur kan een vuilgrijper en vuilniszak afgehaald worden bij OBS Esselyckerwoude

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Aanstaande zaterdag 8 september is de jaarlijkse zwerfvuilactie 'Prik Hoogmade Schoon' vanaf 14.00 uur is een vuilgrijper en vuilniszak af te halen op het Plein bij de Coop. ... Toon MeerToon Minder

Aanstaande zaterdag 8 september is de jaarlijkse zwerfvuilactie Prik Hoogmade Schoon vanaf 14.00 uur is een vuilgrijper en vuilniszak af te halen op het Plein bij de Coop.

 

Reageer op Facebook

Hij hangt mooi! Tot zaterdag 😀

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Terugblik broedvogeltelling Wijde Aa 2018!

Woubrugge - Nu de zomer bijna plaats maakt voor de herfst, wordt het weer de hoogste tijd om de broedvogels langs de oevers van de Wijde Aa en de Plaspolder te evalueren.
Want, hoe staat het met de verschillende vogelsoorten die afhankelijk zijn van het gebied. En welke invloed heeft het beheer er op. Een aantal soorten komen hier aan de orde.

Te beginnen bij de rietvogels, er was dit jaar aardig wat riet langs de meeste sloten te vinden en dat is gunstig voor deze soorten, ook wordt de waterkwaliteit er aanzienlijk beter van.
Toch lieten een paar rietvogel-soorten een lichte afname zien ten opzichte van vorig jaar.
De rietzanger en bosrietzanger namen beide met een paar af, terwijl de rietgors en de kleine karekiet beide een toename lieten zien.

Spectaculair is de stijging van het aantal spotvogels, er waren er dit jaar vijf meer dan een jaar terug. De putter verdubbelden zelfs in aantal en de blauwborst is met drie paar weer helemaal terug. De grasmus bleef net als de zwartkop, de groenling en de heggenmus stabiel, maar de tuinfluiter nam daarentegen ligt af. De merel nam ligt toe en er was ook weer een zanglijster in het gebied vertegenwoordigd.

De tjiftjaf liet ook een behoorlijke stijging zien, de kneu is ook dit jaar weer ruim vertegenwoordigd, het later maaien van de Plasdijk en Plaspolder, waardoor er veel ruigte is doet ze kennelijk goed, de putter heeft ongetwijfeld ook van de vele distels geprofiteerd in het gebied. De winterkoning nam ook flink in aantal toe, wellicht profiteerden ze wel wat van de vele takkenrillen die afgelopen winterperiode zijn aangelegd.

De weidevogels die vorig jaar onverwachts tot broeden kwamen in de Plaspolder zijn dit jaar helaas alweer verdwenen, wellicht was het riet ze wel te hoog geworden. Er zijn altijd soorten die komen en gaan in het gebied, niet altijd is de oorzaak te achterhalen, het kan aan de omstandigheden in het overwinteringsgebied liggen, of verandering van biotoop, daarbij speelt begrazing voor sommige soorten ook nog een rol, net als verstoring.

De krakeend neemt nog steeds ieder jaar flink in aantal toe, ook wilde eend, en meerkoet zitten in de lift omhoog, nieuw in het gebied was de waterhoen en kuifeend. Heel mooi was een waarneming van het zeldzaam geworden zomertaling paartje in het beginsel van de broedperiode, daar bleef het echter bij, de vogels waren later gevlogen en waarschijnlijk nog op trek. Ook de grauwe ganzen namen toe.

De koekoek wordt helaas steeds zeldzamer en liet zich nog maar sporadisch zien en horen, aan het aantal waardvogels waar ze hun eitjes in het nest kwijt kunnen zal het in ieder geval niet gelegen hebben. Verder is de bruine kiekendief regelmatig jagend waargenomen, maar kwam er dit jaar niet tot broeden, waarschijnlijk zaten ze wel ergens in de buurt.

De broedvogeltelling wordt uitgevoerd door Marcel Hoogendoorn, die het gebied jaarlijks van eind maart tot half juni (vanaf 2011) inventariseert als vrijwilliger van Staatsbosbeheer. De gegevens worden verstrekt aan SOVON vogelonderzoek Nederland.

Foto 📸 : Plasdijk met knotwilgen en takkenril met daarachter de Plaspolder.
... Toon MeerToon Minder

Terugblik broedvogeltelling Wijde Aa 2018! 

Woubrugge - Nu de zomer bijna plaats maakt voor de herfst, wordt het weer de hoogste tijd om de broedvogels langs de oevers van de Wijde Aa en de Plaspolder te evalueren.
Want, hoe staat het met de verschillende vogelsoorten die afhankelijk zijn van het gebied. En welke invloed heeft het beheer er op. Een aantal soorten komen hier aan de orde. 

Te beginnen bij de rietvogels, er was dit jaar aardig wat riet langs de meeste sloten te vinden en dat is gunstig voor deze soorten, ook wordt de waterkwaliteit er aanzienlijk beter van.
 Toch lieten een paar rietvogel-soorten een lichte afname zien ten opzichte van vorig jaar.
De rietzanger en bosrietzanger namen beide met een paar af, terwijl de rietgors en de kleine karekiet beide een toename lieten zien. 

Spectaculair is de stijging van het aantal  spotvogels, er waren er dit jaar vijf meer dan een jaar terug. De putter verdubbelden zelfs in aantal en de blauwborst is met drie paar weer helemaal terug. De grasmus bleef net als de zwartkop, de groenling en de heggenmus stabiel, maar de tuinfluiter nam daarentegen ligt af. De merel nam ligt toe en er was ook weer een zanglijster in het gebied vertegenwoordigd. 

De tjiftjaf liet ook een behoorlijke stijging zien, de kneu is ook dit jaar weer ruim vertegenwoordigd, het later maaien van de Plasdijk en Plaspolder, waardoor er veel ruigte is doet ze kennelijk goed, de putter heeft ongetwijfeld ook van de vele distels geprofiteerd in het gebied. De winterkoning nam ook flink in aantal toe, wellicht profiteerden ze wel wat van de vele takkenrillen die afgelopen winterperiode zijn aangelegd. 

De weidevogels die vorig jaar onverwachts tot broeden kwamen in de Plaspolder zijn dit jaar helaas alweer verdwenen, wellicht was het riet ze wel te hoog geworden. Er zijn altijd soorten die komen en gaan in het gebied, niet altijd is de oorzaak te achterhalen, het kan aan de omstandigheden in het overwinteringsgebied liggen, of verandering van biotoop, daarbij speelt begrazing voor sommige soorten ook nog een rol, net als verstoring. 

De krakeend neemt nog steeds ieder jaar flink in aantal toe, ook wilde eend, en meerkoet zitten in de lift omhoog, nieuw in het gebied was de waterhoen en kuifeend. Heel mooi was een waarneming van het zeldzaam geworden zomertaling paartje in het beginsel van de broedperiode, daar bleef het echter bij, de vogels waren later gevlogen en waarschijnlijk nog op trek. Ook de grauwe ganzen namen toe. 

De koekoek wordt helaas steeds zeldzamer en liet zich nog maar sporadisch zien en horen, aan het aantal waardvogels waar ze hun eitjes in het nest kwijt kunnen zal het in ieder geval niet gelegen hebben. Verder is de bruine kiekendief regelmatig jagend waargenomen, maar kwam er dit jaar niet tot broeden, waarschijnlijk zaten ze wel ergens in de buurt.

De broedvogeltelling wordt uitgevoerd door Marcel Hoogendoorn, die het gebied jaarlijks van eind maart tot half juni (vanaf 2011) inventariseert als vrijwilliger van Staatsbosbeheer. De gegevens worden verstrekt aan SOVON vogelonderzoek Nederland. 

Foto 📸 : Plasdijk met knotwilgen en takkenril met daarachter de Plaspolder.

 

Reageer op Facebook

Leuk om te lezen, een aantal hebben wij ook gespot... Maar nog een heleboel te gaan dus... Volgend jaar beter opletten... Is alles gespot vanaf de de oevers of ook vanaf het water?

Geweldig Marcel!!

👍Jij gaat het goed maar zo ga zo door groetjes Bep

3 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Prik Hoogmade & Woubrugge Schoon!

Op zaterdagmiddag 8 september krijgen Woubrugge en Hoogmade weer een flinke opknapbeurt. Dan wordt op initiatief van Stichting Groen Licht het zwerfvuil in straten, bermen en het groen aangepakt.

Vanaf 14.00 uur kan in Woubrugge bij Basisschool Esselyckerwoude en in Hoogmade op het Plein bij de Coop een vuilgrijper, handschoenen en vuilniszak opgehaald worden. Het materiaal kan samen met de volle vuilniszak tot 16.00 uur daar weer ingeleverd worden.

Als dank voor het opruimen mogen alle kinderen een leuke attentie uitzoeken!
... Toon MeerToon Minder

Prik Hoogmade & Woubrugge Schoon! 

Op zaterdagmiddag 8 september krijgen Woubrugge en Hoogmade weer een flinke opknapbeurt. Dan wordt op initiatief van Stichting Groen Licht het zwerfvuil in straten, bermen en het groen aangepakt.

Vanaf 14.00 uur kan in Woubrugge bij Basisschool Esselyckerwoude en in Hoogmade op het Plein bij de Coop een vuilgrijper, handschoenen en vuilniszak opgehaald worden. Het materiaal kan samen met de volle vuilniszak tot 16.00 uur daar weer ingeleverd worden.

Als dank voor het opruimen mogen alle kinderen een leuke attentie uitzoeken!

4 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Terugblik activiteiten in het kader van het Groen Project bij Basisschool De Kiem in Roelofarendsveen!

Op 27 maart organiseerden wij een uilenmiddag voor 28 kinderen van groep 6.
Het was een inspirerende middag waarbij een presentatie gegeven werd over het geheimzinnige leven van de uilensoorten die in Nederland leven. Die zijn namelijk hoofdzakelijk ‘s avonds en ’s nachts actief. Zij vliegen geruisloos als een schim in het donker.
Daarna werden er uilenballen van de kerkuil uitgeplozen, wat door sommige kinderen als griezelig en een beetje vies ervaren werd. Ze gingen naar huis met alle opgeplakte botjes en schedeltjes.

Een tweede activiteit was een natuurbelevingspad in natuurgebied ’t Eerste Stuk in Nieuwe Wetering. Vanwege slecht weer werd die 2x uitgesteld en tenslotte op donderdagmiddag 5 juli gehouden. 5 groepen van 6 kinderen (van groep 6) beleefden een soort circuit met allerlei natuuropdrachtjes en spelletjes. Alle zintuigen kwamen hierbij aan bod zoals ruiken, voelen, luisteren en bewust waarnemen. Onderweg werden de kinderen getrakteerd op fris en een snoepje. Het geheel was een leuke belevenis.

Tenslotte werd op vrijdag 6 juli een slootdiertjesexcursie gehouden voor de leerlingen van groep 4 onder de bezielende leiding van aquatisch bioloog Bardo Wesselius. Bardo weet letterlijk alles van water en de wriemelbeestjes, vissen en kikkers die hierin leven. Het was een heerlijke ochtend met verrassende vangsten zoals de geelgerande watertor, vele kikkervisjes, bootsmannetje, libellelarve, en vele soorten visjes. Teveel om op te noemen.
Ton Wesselius, de vader van Bardo, was ook even aanwezig en maakte een stel fraaie foto’s.
De kinderen waren heel enthousiast. Aan het eind werden de bijzondere vangsten door alle kinderen bekeken en Bardo gaf daarbij leuke bijzonderheden over de beestjes.

Als het aan Groen Licht ligt, zijn we volgend jaar graag weer van de partij bij De Kiem.

Foto's 📸 met dank aan Ton Wesselius, aan degene die erop staan is toestemming gevraagd in verband met de AVG wetgeving.
... Toon MeerToon Minder

5 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Weer jonge torenvalken in Woubrugge!

Amper twee weken geleden zaten deze jonge torenvalken nog in hun witte donskleed, nu lijken ze klaar om ieder moment uit te vliegen. Ze oefenen in de kast volop met hun vleugels uitslaan, om binnenkort het luchtruim te kiezen en voorzichtig op eigen benen te kunnen staan.

Van de 3 torenvalkkasten die in de Vierambachtspolder zijn geplaatst, hebben 2 nestkasten nu ongeveer even grote jongen (zie foto). In de voor dit jaar nieuw geplaatste nestkast, zitten in ieder geval 3 witte donsjongen, die zijn dus nog een paar weken jonger. Dit nieuwe leven is mede mogelijk gemaakt door financiering uit het groenfonds!
... Toon MeerToon Minder

Weer jonge torenvalken in Woubrugge! 

Amper twee weken geleden zaten deze jonge torenvalken nog in hun witte donskleed, nu lijken ze klaar om ieder moment uit te vliegen. Ze oefenen in de kast volop met hun vleugels uitslaan, om binnenkort het luchtruim te kiezen en voorzichtig op eigen benen te kunnen staan. 

Van de 3 torenvalkkasten die in de Vierambachtspolder zijn geplaatst, hebben 2 nestkasten nu ongeveer even grote jongen (zie foto). In de voor dit jaar nieuw geplaatste nestkast, zitten in ieder geval 3 witte donsjongen, die zijn dus nog een paar weken jonger. Dit nieuwe leven is mede mogelijk gemaakt door financiering uit het groenfonds!