Nieuws

24 minuten geleden

Stichting Groen Licht

In het kader van de Nationale Vogelweek, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, heeft Groen Licht op zaterdag 19 mei een weidevogelexcursie gehouden.

We waren te gast bij Jan van Schie van biologische boerderij ‘De Eenzaamheid’ in Warmond en mochten via de boerderij zo langs de dijk van de Zwanburgerpolder lopen, een eiland in de Kagerplassen.
Er werden veel (weide)vogels gespot waaronder tureluur, grutto, kievit, boerenzwaluw, nijlgans, bruine kiekendief en zelfs een slobeend met pullen!

Excursieleider en weidevogelwachter Johan Kieft, heeft tijdens de excursie de deelnemers veel verteld over gedrag en uiterlijk van weidevogels en wist zelfs een kievitsnest met al 1 ei te laten zien! Na de excursie stond er een gezellige borrel klaar met heerlijke kazen van de boerderij. Alle deelnemers mochten tot slot ook nog een lekker stukje ‘wilde weidekaas’ kopen.

Met een opkomst van 14 deelnemers was dit een zeer geslaagde middag! Meer foto's van de excursie volgen nog in een fotoalbum.
... Toon MeerToon Minder

2 weken geleden

Stichting Groen Licht

Aanvragen voor groenfonds weer van start!

Stichting Groen Licht gaat gestaag door een gemeente te creëren waarin voldoende nestelgelegenheid voor verschillende vogelsoorten wordt geboden. Zo proberen we de biodiversiteit in de ruimste zin van het woord te vergroten. Daarom is er een zogenaamd groenfonds in het leven geroepen. Vanaf 15 mei kan daar weer een beroep op worden gedaan. Wanneer aan de juiste doelstellingen wordt voldaan, kan in principe iedereen in aanmerking komen voor bijv. een gratis nestkast voor vogels of vleermuizen, een insectenhotel, een bloemenmengsel om wilde planten in te zaaien, etc.

De torenvalkkasten die bij agrariërs in het akkerbouwgebied van de Vierambachtspolder in Woubrugge zijn geplaatst, zijn weer allemaal bezet. Veel mezen zijn momenteel alweer druk met hun kroost te voeren, in een groot aantal door ons opgehangen mezenkasten. Dat betekent dat de behoefte hieraan groot is.
Bij de nieuwbouw van de brede school in Hoogmade zijn onlangs vier gierzwaluw- nestelstenen ingebouwd. Deze zijn ook gefinancierd uit het groenfonds. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Groen Licht de gemeente vogelvriendelijker wil maken. Kijk voor meer informatie op de website: www.stichtinggroenlicht.nl /groenfonds
... Toon MeerToon Minder

Aanvragen voor groenfonds weer van start! 

Stichting Groen Licht gaat gestaag door een gemeente te creëren waarin voldoende nestelgelegenheid voor verschillende vogelsoorten wordt geboden. Zo proberen we de biodiversiteit in de ruimste zin van het woord te vergroten. Daarom is er een zogenaamd groenfonds in het leven geroepen. Vanaf 15 mei kan daar weer een beroep op worden gedaan. Wanneer aan de juiste doelstellingen wordt voldaan, kan in principe iedereen in aanmerking komen voor bijv. een gratis nestkast voor vogels of vleermuizen, een insectenhotel, een bloemenmengsel om wilde planten in te zaaien, etc.

De torenvalkkasten die bij agrariërs in het akkerbouwgebied van de Vierambachtspolder in Woubrugge zijn geplaatst, zijn weer allemaal bezet. Veel mezen zijn momenteel alweer druk met hun kroost te voeren, in een groot aantal door ons opgehangen mezenkasten. Dat betekent dat de behoefte hieraan groot is.
Bij de nieuwbouw van de brede school in Hoogmade zijn onlangs vier gierzwaluw- nestelstenen ingebouwd. Deze zijn ook gefinancierd uit het groenfonds. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Groen Licht de gemeente vogelvriendelijker wil maken. Kijk voor meer informatie op de website: www.stichtinggroenlicht.nl /groenfondsImage attachment

 

Reageer op Facebook

Onze zelf geplaatste toren valk kast blijft al jaren leeg..... Advies?

2 weken geleden

Stichting Groen Licht

Ter informatie, St. Groen Licht heeft vanaf heden een nieuw emailadres, daarmee komt het oude te vervallen. Graag vanaf nu onderstaand emailadres gebruiken:

Info@stichtinggroenlicht.nl
... Toon MeerToon Minder

3 weken geleden

Stichting Groen Licht

OPERATIE STEENBREEK:
TEGEL ERUIT, PLANT ERIN!

In de periode van 14 tot en met 28 april werd de actie Steenbreek in de gemeente Kaag en Braassem gehouden. Dit is een nationaal gebeuren. Bijna alle gemeenten in Nederland doen hieraan mee en geven er een eigen invulling aan. Het doel is het vergroenen van de tuinen, zodat de forse regenbuien van tegenwoordig gemakkelijker door de bodem verwerkt kunnen worden en de biodiversiteit vergroot wordt, dus meer vogels, bijen, vlinders en andere insecten.

In Kaag en Braassem namen – in samenwerking met de gemeente - de stichtingen Groei en Bloei en Groen Licht het voortouw bij de organisatie. De lokale groencentra werden gevraagd om hieraan mee te doen.
Dit waren tuincentrum de Bukker in Roelofarendsveen, Veters Flowers in Leimuiden en Tuincentrum/boomkwekerij Lekkerkerker in Woubrugge.

Iedere inwoner kon maximaal 3 stenen of tegels inleveren en ontving daarvoor even zoveel gratis planten. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Op de 3 zaterdagen waren er ook andere activiteiten zoals nestkastjes timmeren en insectenhotelletjes maken voor kinderen. Bovendien waren er op de diverse punten imkers aanwezig en adviseurs op het gebied van natuurlijk en vogelvriendelijk tuinieren. Zij spraken de bewoners die stenen inleverden aan en gaven advies op hun expertisegebied.
Het aantal ingeleverde stenen was boven verwachting hoog: 648 in Roelofarendsveen, 192 in Leimuiden en 276 in Woubrugge. De organisaties zijn zeer tevreden met dit resultaat.
... Toon MeerToon Minder

 

Reageer op Facebook

Je bent gespot Dirk Glasbergen

4 weken geleden

Stichting Groen Licht

Operatie Steenbreek, met als doel vergroening van de tuinen in Kaag en Braassem, eindigt op zaterdag 28 april. U kunt nog deze hele week uw steen of tegel inleveren tegen een gratis plant bij de volgende groencentra:

Roelofarendsveen: Tuincentrum De Bukker
Leimuiden: Veters Flowers
Woubrugge: Tuincentrum en Boomkwekerij Lekkerkerker.

Op zaterdag 28 april, de slotdag van de actie, worden als uitsmijter nog de volgende activiteiten georganiseerd:

- Bij de Bukker in Roelofarendsveen: nestkastjes timmeren
-Bij Lekkerkerker in Woubrugge: insectenhotelletjes maken.

Operatie Steenbreek wordt georganiseerd door de Gemeente Kaag en Braassem in
samenwerking met Sticht Groei en Bloei en Stichting Groen Licht en heeft als
motto: Tegel eruit, plant erin!
... Toon MeerToon Minder

Operatie Steenbreek, met als doel vergroening van de tuinen in Kaag en Braassem, eindigt op zaterdag 28 april. U kunt nog deze hele week uw steen of tegel inleveren tegen een gratis plant bij de volgende groencentra:

Roelofarendsveen: Tuincentrum De Bukker
Leimuiden: Veters Flowers
Woubrugge: Tuincentrum en Boomkwekerij Lekkerkerker.

Op zaterdag 28 april, de slotdag van de actie, worden als uitsmijter nog de volgende activiteiten georganiseerd:

- Bij de Bukker in Roelofarendsveen: nestkastjes timmeren
-Bij Lekkerkerker in Woubrugge:     insectenhotelletjes maken.

Operatie Steenbreek wordt georganiseerd door de Gemeente Kaag en Braassem in
samenwerking met Sticht Groei en Bloei en Stichting Groen Licht en heeft als
motto: Tegel eruit, plant erin!

1 maand geleden

Stichting Groen Licht

Heeft u al tegels ingeleverd voor groen? De actie loopt nog tot 28 april. In het eerste weekend zijn er al zo'n 250 stenen ingeleverd. geweldig! Meer groen in de gemeente!

De komende zaterdagen zijn er ook weer leuke activiteiten bij een aantal tuincentra waar u uw tegels (max 3) in kunt leveren:

Zaterdag 21 april
Tuincentrum De Bukker, Roelofarendsveen Groencentrum De Veense Bukker
Vanaf 10.00 uur is Dagmar Brostrom aanwezig voor advies over vogelvriendelijk tuinieren
Vanaf 10.00 uur is Imker Johan Hoogendoorn aanwezig

Tuincentrum Boomkwekerij Lekkerkerker, Woubrugge Tuincentrum/Boomkwekerij G.A. Lekkerkerker
11.00 uur mezennestkastje timmeren
Vanaf 13.00 uur is Jolanda de Vries (IVN) aanwezig voor advies over natuurlijk tuinieren

Veters Flowers, Leimuiden Veters Flowers
Vanaf 10.00 tot 15.00 uur is imker Deirdre Renaud
uit Leimuiden aanwezig

Zaterdag 28 april
Tuincentrum De Bukker, Roelofarendsveen
11.00 uur nestkastjes timmeren

Tuincentrum Boomkwekerij Lekkerkerker, Woubrugge
11.00 uur insectenhotelletje maken

Lees alles over de actie op www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Nieuws/Nieuwsberichten/Operatie_Steenbreek_van_star...

met dank aan Stichting Groen Licht en Groei & Bloei
... Toon MeerToon Minder

1 maand geleden

Stichting Groen Licht

Zaterdag 21 april vanaf 14.00 uur zijn Oud Ade & Rijpwetering weer aan de beurt voor de jaarlijkse zwerfvuilactie. De uitdeelpunten voor een vuilgrijper en vuilniszak zijn de beide dorpshuizen. ... Toon MeerToon Minder

Zaterdag 21 april vanaf 14.00 uur zijn Oud Ade & Rijpwetering weer aan de beurt voor de jaarlijkse zwerfvuilactie. De uitdeelpunten voor een vuilgrijper en vuilniszak zijn de beide dorpshuizen.

1 maand geleden

Stichting Groen Licht

Excursie Nationale Vogelweek

Stichting Groen Licht organiseert in het kader van de Nationale Vogelweek op zaterdagmiddag 19 mei een weidevogelexcursie in de Zwanburgerpolder in Warmond, prachtig gelegen in de Kagerplassen.

Verzamelen om 13.30 uur aan het einde van de Zijldijk nabij Leiderdorp. We steken over per veerpont naar biologische boerderij “De Eenzaamheid” van de familie van Schie. Hier wordt ook de boerengoudse “wilde weidekaas” gemaakt.

We lopen een rondje Zwanburgerpolder die nog rijk is aan weidevogels. Hier broedt niet alleen de grutto maar ook kievit, tureluur en scholekster brengen hier hun jongen groot. Er staan enkele telescopen opgesteld zodat we de vogels niet verstoren maar wel goed kunnen waarnemen. De excursie duurt ca. 2,5 uur.

Dit jaar is er vanuit Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de huiszwaluw. Ook op de boerderij van de fam. Van Schie broedt een aantal paren huiszwaluw. We kunnen ze af en aan zien vliegen.

Het inschrijfgeld voor de excursie bedraagt 7,-- Euro per deelnemer inclusief overzet, koffie en een drankje. Ook proeven we de biologische Wilde weidekaas. Aanmelden via stichtinggroenlicht@hotmail.com of op 071-3315314. De uiterste aanmelddatum is woensdag 16 mei. Aankomst op de fiets wordt aanbevolen, maar er is ook voldoende parkeergelegenheid voor auto’s.
... Toon MeerToon Minder

Excursie Nationale Vogelweek 

Stichting Groen Licht organiseert in het kader van de Nationale Vogelweek op zaterdagmiddag 19 mei een weidevogelexcursie in de Zwanburgerpolder in Warmond, prachtig gelegen in de Kagerplassen.

Verzamelen om 13.30 uur aan het einde van de Zijldijk nabij Leiderdorp. We steken over per veerpont naar biologische boerderij “De Eenzaamheid” van de familie van Schie. Hier wordt ook de boerengoudse “wilde weidekaas” gemaakt. 

We lopen een rondje Zwanburgerpolder die nog rijk is aan weidevogels. Hier broedt niet alleen de grutto maar ook kievit, tureluur en scholekster brengen hier hun jongen groot. Er staan enkele telescopen opgesteld zodat we de vogels niet verstoren maar wel goed kunnen waarnemen. De excursie duurt ca. 2,5 uur.

Dit jaar is er vanuit Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de huiszwaluw. Ook op de boerderij van de fam. Van Schie broedt een aantal paren huiszwaluw. We kunnen ze af en aan zien vliegen.

Het inschrijfgeld voor de excursie bedraagt 7,-- Euro per deelnemer inclusief overzet, koffie en een drankje. Ook proeven we de biologische Wilde weidekaas. Aanmelden via stichtinggroenlicht@hotmail.com of op 071-3315314. De uiterste aanmelddatum is woensdag 16 mei. Aankomst op de fiets wordt aanbevolen, maar er is ook voldoende parkeergelegenheid voor auto’s.

1 maand geleden

Stichting Groen Licht

Zaterdag 7 april stonden de zwerfvuilacties in Rijnsaterwoude en Leimuiden op het programma. Het was een fraaie zomerse lentedag, maar dat weerhield men in Rijnsaterwoude er niet van om met 17 deelnemers 6 volle vuilniszakken bij elkaar te prikken. Een vrouw had deze week alvast een sloot leeggepeurd naast de Breenkade en vulde daar de rest van haar vuilniszak mee af. De Herenweg bleek ook goed voor een vuilniszak vol afval.

In Leimuiden werden er door 27 deelnemers 11 vuilniszakken opgebracht, waar een kerstboom het opvallendst was, die leverde nu geen vijftig cent meer op, zoals die nog wel waard was bij inlevering in januari, maar een snoepje en een kadootje. De vuilniszakken worden op de beide locaties op maandag opgehaald door de gemeente.

De volgende zwerfvuilacties zijn op zaterdag 21 april, dan zijn Oud Ade & Rijpwetering weer aan de beurt.
... Toon MeerToon Minder

Zaterdag 7 april stonden de zwerfvuilacties in Rijnsaterwoude en Leimuiden op het programma. Het was een fraaie zomerse lentedag, maar dat weerhield men in Rijnsaterwoude er niet van om met 17 deelnemers 6 volle vuilniszakken bij elkaar te prikken. Een vrouw had deze week alvast een sloot leeggepeurd naast de Breenkade en vulde daar de rest van haar vuilniszak mee af. De Herenweg bleek ook goed voor een vuilniszak vol afval. 

In Leimuiden werden er door 27 deelnemers 11 vuilniszakken opgebracht, waar een kerstboom het opvallendst was, die leverde nu geen vijftig cent meer op, zoals die nog wel waard was bij inlevering in januari, maar een snoepje en een kadootje. De vuilniszakken worden op de beide locaties op maandag opgehaald door de gemeente.

De volgende zwerfvuilacties zijn op zaterdag 21 april, dan zijn Oud Ade & Rijpwetering weer aan de beurt.Image attachment

2 maanden geleden

Stichting Groen Licht

Aanstaande zaterdag 7 april staan de beide zwerfvuilacties in Leimuiden & Rijnsaterwoude weer gepland, vanaf 14.00 uur kan het benodigde materiaal afgehaald worden.

Voor Leimuiden is dat bij 't Spant en voor Rijnsaterwoude is dat bij het Schoolhuis.
Dus Prik Je Dorp Schoon!
... Toon MeerToon Minder

Aanstaande zaterdag 7 april staan de beide zwerfvuilacties in Leimuiden & Rijnsaterwoude weer gepland, vanaf 14.00 uur kan het benodigde materiaal afgehaald worden.

Voor Leimuiden is dat bij t Spant en voor Rijnsaterwoude is dat bij het Schoolhuis. 
Dus Prik Je Dorp Schoon!Image attachment