Nieuws

Stichting Groen Licht heeft 6 nieuwe foto's toegevoegd.

Groen Licht pakt ook dit jaar uit voor de natuur!

Het is weer de hoogste tijd om aanvragen uit het groenfonds te vervullen. Op zaterdag 3 december gingen we op pad met allerlei pakjes waarin diversen nestkasten zaten voor in de gemeente Kaag en Braassem.

De nestkasten die hoog worden opgehangen zijn vandaag geplaatst. Een torenvalk-kast bij een agrariër in Woubrugge en een torenvalk-kast vlak naast de dierenweide in Rijnsaterwoude. Beide nestkasten zijn voorzien van een verse laag houtsnippers.

Verder is er een duurzame halfopen-nestkast voor een witte kwikstaart, een duurzame nestkast met een ovale in-vliegopening voor diversen vogelsoorten en een mezen-kast aan een knotwilg bij particulieren in de Vriezekoop te Leimuiden geplaatst.
De torenvalk-kast die vorig jaar bij een agrariër in Woubrugge werd geplaatst, is gecontroleerd en ook voorzien van een verse laag houtsnippers.

Basisschool De Kinderarcke in Rijnsaterwoude krijgt binnenkort twee mezenkasten aangeboden ten behoeve van kool- en pimpelmezen. De Natuurbelevingstuin in Nieuwe Wetering krijgt vier verschillende nestkasten om vogels op De Bult in haar broedbehoefte te voorzien. Een particulier in de Kerkstraat te Oude Wetering heeft afgelopen week drie nestkasten ontvangen om in een diepe groene tuin te plaatsen.
In totaal is onze gemeente weer zestien nestkasten rijker en wordt beetje bij beetje een vogel vriendelijke gemeente.
... Toon MeerToon Minder

Groen Licht pakt ook dit jaar uit voor de natuur!

Het is weer de hoogste tijd om aanvragen uit het groenfonds te vervullen. Op zaterdag 3 december gingen we op pad met allerlei pakjes waarin diversen nestkasten zaten voor in de gemeente Kaag en Braassem.

De nestkasten die hoog worden opgehangen zijn vandaag geplaatst. Een torenvalk-kast bij een agrariër in Woubrugge en een torenvalk-kast vlak naast de dierenweide in Rijnsaterwoude. Beide nestkasten zijn voorzien van een verse laag houtsnippers. 

Verder is er een duurzame halfopen-nestkast voor een witte kwikstaart, een duurzame nestkast met een ovale in-vliegopening voor diversen vogelsoorten en een mezen-kast aan een knotwilg bij particulieren in de Vriezekoop te Leimuiden geplaatst. 
De torenvalk-kast die vorig jaar bij een agrariër in Woubrugge werd geplaatst, is gecontroleerd en ook voorzien van een verse laag houtsnippers. 

Basisschool De Kinderarcke in Rijnsaterwoude krijgt binnenkort twee mezenkasten aangeboden ten behoeve van kool- en pimpelmezen. De Natuurbelevingstuin in Nieuwe Wetering krijgt vier verschillende nestkasten om vogels op De Bult in haar broedbehoefte te voorzien. Een particulier in de Kerkstraat te Oude Wetering heeft afgelopen week drie nestkasten ontvangen om in een diepe groene tuin te plaatsen.
In totaal is onze gemeente weer zestien nestkasten rijker en wordt beetje bij beetje een vogel vriendelijke  gemeente.

Tanja Kraaij, Bianca Warmerdam-Oudshoorn en 6 anderen vinden dit leuk

John WarmerdamZe hangen mooi nu nog even wachten of ze bewoond worden.

Attachment5 dagen geleden   ·  2
Avatar

Stichting Groen LichtHij hangt inderdaad wel heel mooi daar John! 👍

4 dagen geleden
Avatar

Jolanda van HagenVan alles opgehangen maar geen vogeltjes te zien 😯

2 dagen geleden
Avatar

Reageer op Facebook

Groen Licht blikt terug

KAAG EN BRAASSEM - Dit jaar organiseerde Stichting Groen Licht elf zwerfvuilacties in de dorpen van de gemeente Kaag en Braassem. Er gingen in totaal 287 deelnemers aan het werk die met z’n allen 153 vuilniszakken vol scoorden. Het deelnemeraantal lag daarmee hoger dan vorig jaar toen zich 216 deelnemers bij de uitdeelpunten meldden.

Stichting Groen Licht is tevreden over dit resultaat en gaat ook volgend jaar door met de acties. Er wordt gemeld dat er over het algemeen minder vuil op straat ligt, maar toch nog zoveel dat de acties geen overbodige luxe zijn.

De eerste actie in 2017 is op zaterdagmiddag 11 maart bij Basisschool De Kiem
Wat nog niet bij iedereen bekend is, is dat Groen Licht ook vuilgrijpers uitleent. Wilt u ook uw omgeving schoonhouden mail dan even naar stichtingroenlicht@hotmail.com of bel naar 3315314 en wij zorgen dat er een grijper bij u thuis afgeleverd wordt.
... Toon MeerToon Minder

Groen Licht blikt terug

KAAG EN BRAASSEM - Dit jaar organiseerde Stichting Groen Licht elf zwerfvuilacties in de dorpen van de gemeente Kaag en Braassem. Er gingen in totaal 287 deelnemers aan het werk die met z’n allen 153 vuilniszakken vol scoorden. Het deelnemeraantal lag daarmee hoger dan vorig jaar toen zich 216 deelnemers bij de uitdeelpunten meldden.

Stichting Groen Licht is tevreden over dit resultaat en gaat ook volgend jaar door met de acties. Er wordt gemeld dat er over het algemeen minder vuil op straat ligt, maar toch nog zoveel dat de acties geen overbodige luxe zijn.
 
De eerste actie in 2017 is op zaterdagmiddag 11 maart bij Basisschool De Kiem
 Wat nog niet bij iedereen bekend is, is dat Groen Licht ook vuilgrijpers uitleent. Wilt u ook uw omgeving schoonhouden mail dan even naar stichtingroenlicht@hotmail.com of bel naar 3315314 en wij zorgen dat er een grijper bij u thuis afgeleverd wordt.

Broedvogeltellingen Wijde Aa 2016

Ook dit jaar is een BMP-A telling uitgevoerd in het gebied Wijde Aa & Plaspolder van Staatsbosbeheer in Woubrugge. Hieronder een verslag van de 8 tellingen verricht van maart tot juni, niet alle soorten die in dit gebied voorkomen worden in dit verslag genoemd, uiteraard zijn wel alle soorten die zich als broedvogel hebben gedragen in het gebied geïnventariseerd.

Opvallend was de aanwezigheid van 4 velduilen, die gedurende een lange periode in het gebied verbleven en van 1 januari tot 10 april veelvuldig tijdens schemering rond jagend in de Plaspolder zijn gezien. Na jaren aanwezigheid van blauwborsten vanaf 2011 in het gebied, moesten we het dit jaar helaas zonder doen, 2013 was ook een jaar waarin de soort het al eens af liet weten, maar in 2014 waren ze met maar liefst 5 broedparen weer terug, dus hopelijk zijn ze er volgend jaar gewoon weer.
De bruine kiekendief werd wel regelmatig jagend in het gebied waargenomen, maar er is geen overtuigend bewijs dat de kiekendieven dit jaar ook in het gebied gebroed hebben. Dat was in 2014 en 2015 namelijk wel het geval.

De broedgevallen van veel soorten zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, maar een aantal springen er echt uit. Opmerkelijk is de explosieve stijging van een aantal vogelsoorten waarvan de kleine karekiet van 19 in 2015 naar 30 dit jaar spectaculair genoemd kan worden. Maar 2014 was ook al een goed jaar voor de karekiet met 24 paar. Ook de rietzanger nam toe, van 21 in 2015 tot 27 paar in 2016. Alleen de rietgors nam af in aantal van 12 in 2015, naar 9 paar in 2016. De grasmus was in 2015 afwezig, maar in 2016 terug met 3 paar. Dit zelfde geldt voor de bosrietzanger, in 2015 een jaar afwezig en in 2016 terug met 3 paren. Dat broedvogels sommige jaren ontbreken en een jaar later weer terug zijn in het gebied is lastig verklaarbaar, zeker omdat het gebied wezenlijk niet veel veranderd is de afgelopen paar jaar. Behalve dan dat er meer en veel langer begrazing door koeien heeft plaatsgevonden dit jaar. Met de stijging van de kleine karekiet met 11 paar en de stijging van de rietzanger met 6 paar, is de spotvogel en de kneu met 4 paar stabiel gebleven, dat terwijl de provincie eind februari nog een tientallen meters lange haag af heeft gezet tot net boven de grond, waarin ze altijd broeden. Ook de koekoek was weer in het gebied actief. Ook waren er broedparen van watervogels zoals krakeend 5 paar, wilde eend 4 paar, meerkoet 4 paar en fuut 1 paar. De gegevens zijn ook Ingevoerd en verzonden naar SOVON en staan op de website: Waarneming.

Marcel Hoogendoorn
... Toon MeerToon Minder

Broedvogeltellingen Wijde Aa 2016

Ook dit jaar is een BMP-A telling uitgevoerd in het gebied Wijde Aa & Plaspolder van Staatsbosbeheer in Woubrugge. Hieronder een verslag van de 8 tellingen verricht van maart tot juni, niet alle soorten die in dit gebied voorkomen worden in dit verslag genoemd, uiteraard zijn wel alle soorten die zich als broedvogel hebben gedragen in het gebied geïnventariseerd. 

Opvallend was de aanwezigheid van 4 velduilen, die gedurende een lange periode in het gebied verbleven en van 1 januari tot 10 april veelvuldig tijdens schemering rond jagend in de Plaspolder zijn gezien. Na jaren aanwezigheid van blauwborsten vanaf 2011 in het gebied, moesten we het dit jaar helaas zonder doen, 2013 was ook een jaar waarin de soort het al eens af liet weten, maar in 2014 waren ze met maar liefst 5 broedparen weer terug, dus hopelijk zijn ze er volgend jaar gewoon weer.
De bruine kiekendief werd wel regelmatig jagend in het gebied waargenomen, maar er is geen overtuigend bewijs dat de kiekendieven dit jaar ook in het gebied gebroed hebben. Dat was in 2014 en 2015 namelijk wel het geval. 

De broedgevallen van veel soorten zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, maar een aantal springen er echt uit. Opmerkelijk is de explosieve stijging van een aantal vogelsoorten waarvan de kleine karekiet van 19 in 2015 naar 30 dit jaar spectaculair genoemd kan worden. Maar 2014 was ook al een goed jaar voor de karekiet met 24 paar. Ook de rietzanger nam toe, van 21 in 2015 tot 27 paar in 2016. Alleen de rietgors nam af in aantal van 12 in 2015, naar 9 paar in 2016. De grasmus was in 2015 afwezig, maar in 2016 terug met 3 paar. Dit zelfde geldt voor de bosrietzanger, in 2015 een jaar afwezig en in 2016 terug met 3 paren. Dat broedvogels sommige jaren ontbreken en een jaar later weer terug zijn in het gebied is lastig verklaarbaar, zeker omdat het gebied wezenlijk niet veel veranderd is de afgelopen paar jaar. Behalve dan dat er meer en veel langer begrazing door koeien heeft plaatsgevonden dit jaar. Met de stijging van de kleine karekiet met 11 paar en de stijging van de rietzanger met 6 paar, is de spotvogel en de kneu met 4 paar stabiel gebleven, dat terwijl de provincie eind februari nog een tientallen meters lange haag af heeft gezet tot net boven de grond, waarin ze altijd broeden. Ook de koekoek was weer in het gebied actief. Ook waren er broedparen van watervogels zoals krakeend 5 paar, wilde eend 4 paar, meerkoet 4 paar en fuut 1 paar. De gegevens zijn ook Ingevoerd en verzonden naar SOVON en staan op de website: Waarneming.

Marcel Hoogendoorn

Stichting Groen Licht heeft 6 nieuwe foto's toegevoegd.

Ook de twee nestkasten die Groen Licht bij de Dierenweide in Woubrugge heeft opgehangen zijn gecontroleerd en schoongemaakt.

In één van de kasten die aan een boom is bevestigt, is een pimpelmees in het voorjaar alvast begonnen met de bouw van een nestje. Maar waarschijnlijk vond vrouw Pimpelmees de groene nestkast die aan de kop van de schuur is opgehangen geschikter om nakomelingen in groot te brengen.

De pimpelmezen vlogen op een gegeven moment af en aan, om de luidt bedelende jongen van voedsel te voorzien. Hier hebben de beide ouders een serieuze dagtaak aan. Pimpelmezen kunnen wel drie legsels per broedseizoen hebben, met daarin 8 tot 12 eieren. Het nest is een prachtig stevig bouwsel, waarin behalve mos en hooi, ook dankbaar gebruik wordt gemaakt van de vacht van de dieren op de dierenweide. Er is een grote kans dat ze volgend jaar weer voor deze mooie locatie kiezen.
... Toon MeerToon Minder

Ook de twee nestkasten die Groen Licht bij de Dierenweide in Woubrugge heeft opgehangen zijn gecontroleerd en schoongemaakt. 

In één van de kasten die aan een boom is bevestigt, is een pimpelmees in het voorjaar alvast begonnen met de bouw van een nestje. Maar waarschijnlijk vond vrouw Pimpelmees de groene nestkast die aan de kop van de schuur is opgehangen geschikter om nakomelingen in groot te brengen. 

De pimpelmezen vlogen op een gegeven moment af en aan, om de luidt bedelende jongen van voedsel te voorzien. Hier hebben de beide ouders een serieuze dagtaak aan. Pimpelmezen kunnen wel drie legsels per broedseizoen hebben, met daarin  8 tot 12 eieren. Het nest is een prachtig stevig bouwsel, waarin behalve mos en hooi, ook dankbaar gebruik wordt gemaakt van de vacht van de dieren op de dierenweide. Er is een grote kans dat ze volgend jaar weer voor deze mooie locatie kiezen.

Stichting Groen Licht heeft 11 nieuwe foto's toegevoegd.

Het is weer tijd om de nestkasten te controleren, vanmiddag zijn de mussen en mezen nestkasten langs de Wijde Aa in Woubrugge weer geïnspecteerd en schoongemaakt.

In 8 van de 10 kasten was gebroed, er waren 2 ringmus eieren niet uitgebroed en 3 koolmees eieren lagen nog in een nestkast. Een wat oudere kast wordt vervangen voor een nieuwe kast, de invlieg opening was te groot geworden, waarschijnlijk heeft een specht deze uitgehakt. Nu kunnen de vogels de nestkasten in de winter gebruiken om te schuilen en om in te overnachten.
... Toon MeerToon Minder

Het is weer tijd om de nestkasten te controleren, vanmiddag zijn de mussen en mezen nestkasten langs de Wijde Aa in Woubrugge weer geïnspecteerd en schoongemaakt. 

In 8 van de 10 kasten was gebroed, er waren 2 ringmus eieren niet uitgebroed en 3 koolmees eieren lagen nog in een nestkast. Een wat oudere kast wordt vervangen voor een nieuwe kast, de invlieg opening was te groot geworden, waarschijnlijk heeft een specht deze uitgehakt. Nu kunnen de vogels de nestkasten in de winter gebruiken om te schuilen en om in te overnachten.

Stichting Groen Licht heeft 6 nieuwe foto's toegevoegd.

Afgelopen zaterdag 1 oktober was de laatste zwerfvuilactie van dit seizoen in Roelofarendsveen. Bij de Roelevaer verzamelden zich 32 deelnemers die met elkaar 15 vuilniszakken opbrachten. Bij De Tweesprong waren 21 deelnemers goed voor 8 vuilniszakken met hinderlijk afval. Het was weer een geslaagde actie uit een hele reeks dit jaar!

Van maart tot oktober zijn er dit jaar 9 kernen flink onder handen genomen, met 287 deelnemers werden 153 vuilniszakken met zwerfvuil uit de gemeente Kaag & Braassem gehaald.
De eerst volgende zwerfvuilactie staat gepland op zaterdag 11 maart bij basisschool De Kiem in Roelofarendsveen.

Foto's: KaagenBraassemNieuws.
... Toon MeerToon Minder

Afgelopen zaterdag 1 oktober was de laatste zwerfvuilactie van dit seizoen in Roelofarendsveen. Bij de Roelevaer verzamelden zich 32 deelnemers die met elkaar 15 vuilniszakken opbrachten. Bij De Tweesprong waren 21 deelnemers goed voor 8 vuilniszakken met hinderlijk afval. Het was weer een geslaagde actie uit een hele reeks dit jaar!

Van maart tot oktober zijn er dit jaar 9 kernen flink onder handen genomen, met 287 deelnemers werden 153 vuilniszakken met zwerfvuil uit de gemeente Kaag & Braassem gehaald.  
De eerst volgende zwerfvuilactie staat gepland op zaterdag 11 maart bij basisschool De Kiem in Roelofarendsveen.

Fotos: KaagenBraassemNieuws.

Schoonmaakactie zaterdag 1 oktober in Roelofarendsveen

Ook zo’n hekel aan zwerfvuil? Daar kunnen we met z’n allen wat aan doen. Op zaterdagmiddag 1 oktober krijgen de volgende wijken in Roelofarendsveen een flinke opknapbeurt: Vogel-, bloemen- en Schielandwijk, de Schilders en Dichterswijk plus de Baan. Dan wordt op initiatief van Stichting Groen Licht het ergerlijke zwerfvuil in straten, bermen en het groen verwijderd.

Alle inwoners – van jong tot oud – worden opgeroepen om vanaf 14.00 uur het benodigde materiaal (vuilgrijper, handschoenen en vuilniszak) op te halen bij Basisschool De Roelevaer of Sporthal De Tweesprong. Daar kan om uiterlijk 16.00 uur het materiaal weer ingeleverd worden. Elk kind dat een volle vuilniszak inlevert mag een leuk cadeautje uitzoeken.
... Toon MeerToon Minder

Schoonmaakactie zaterdag 1 oktober in Roelofarendsveen

Ook zo’n hekel aan zwerfvuil? Daar kunnen we met z’n allen wat aan doen. Op zaterdagmiddag 1 oktober krijgen de volgende wijken in Roelofarendsveen een flinke opknapbeurt: Vogel-, bloemen- en Schielandwijk, de Schilders en Dichterswijk plus de Baan. Dan wordt op initiatief van Stichting Groen Licht het ergerlijke zwerfvuil in straten, bermen en het groen verwijderd. 

Alle inwoners – van jong tot oud – worden opgeroepen om vanaf 14.00 uur het benodigde materiaal (vuilgrijper, handschoenen en vuilniszak) op te halen bij Basisschool De Roelevaer of Sporthal De Tweesprong. Daar kan om uiterlijk 16.00 uur het materiaal weer ingeleverd worden. Elk kind dat een volle vuilniszak inlevert mag een leuk cadeautje uitzoeken.

Excursie Vrouwenvereniging VIRA

Op dinsdagavond 13 september verzamelden zich zo’n 20 dames van Vrouwenvereniging VIRA uit Roelofarendsveen bij Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering. Zij wilden graag meer weten over de ontstaansachtergrond van De Bult en waren ook nieuwsgierig naar de inrichting van deze prachtige belevingstuin.

Bioloog John v.d. Willik nam de dames mee op struintocht. Ze maakten kennis met de speelmogelijkheden voor kinderen, de natuurwaarden zoals bomen en struiken, de vlinderidylle aangelegd door de Vlinderstichting en ook met de zelfpluktuintjes, waar iedereen zelf het aanwezige fruit mag plukken zoals bessen en aardbeien.

John gaf uitleg over de aanwezig bomen, vlinders en andere insecten en legde ook de natuurwaarde uit van een lastige plant als de brandnetel. Vele vlindersoorten leggen hierop hun eitjes en de rupsen eten van de bladeren van de brandnetel. Ook is brandnetelthee een goed middel tegen reuma en werd er vroeger van de nerven in de steel touw gemaakt. Een heel nuttige plant dus. Na ruim een uur namen de dames afscheid en vertrokken naar de volgende activiteit.

Foto: Natuurbelevingstuin De Bult.
... Toon MeerToon Minder

Excursie Vrouwenvereniging VIRA

Op dinsdagavond 13 september verzamelden zich zo’n 20 dames van Vrouwenvereniging VIRA uit Roelofarendsveen bij Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering. Zij wilden graag meer weten over de ontstaansachtergrond van De Bult en waren ook nieuwsgierig naar de inrichting van deze prachtige belevingstuin. 

Bioloog John v.d. Willik nam de dames mee op struintocht. Ze maakten kennis met de speelmogelijkheden voor kinderen, de natuurwaarden zoals bomen en struiken, de vlinderidylle aangelegd door de Vlinderstichting en ook met de zelfpluktuintjes, waar iedereen zelf het aanwezige fruit mag plukken zoals bessen en  aardbeien.

John gaf uitleg over de aanwezig bomen, vlinders en andere insecten en legde ook de natuurwaarde uit van een lastige plant als de brandnetel. Vele vlindersoorten leggen hierop hun eitjes en de rupsen eten van de bladeren van de brandnetel. Ook is brandnetelthee een goed middel tegen reuma en werd er vroeger van de nerven in de steel touw gemaakt. Een heel nuttige plant dus. Na ruim een uur namen de dames afscheid en vertrokken naar de volgende activiteit. 

Foto: Natuurbelevingstuin De Bult.

Stichting Groen Licht heeft 14 nieuwe foto's toegevoegd aan het album Vleermuisexcursie 2016. ... Toon MeerToon Minder

Stichting Groen Licht heeft 6 nieuwe foto's toegevoegd.

Vleermuisexcursie Stichting Groen Licht op vrijdag 9 september in Nieuwe Wetering

29 kinderen en begeleiders togen naar het kantoor van Hoveniers Uit den Boogaard voor een spannende vleermuisexcursie met bat-detector.

IVN-gids Angèle van Wouw informeerde de aanwezigen over het geheimzinnige leven van de vleermuis, de soorten die in Nederland leven en die bij ons in de buurt actief zijn. De 5 soorten die hier voorkomen zijn: dwergvleermuis, water-, rosse en ruige vleermuis en ook nog de laatvlieger.

Na de inleiding gingen de groepjes op pad naar natuurgebied ’t Eerste Stuk. In de schemering werd de dwergvleermuis nog gezien, die het eerst op jacht gaat. Toen het volledig donker werd konden de bat-detectors pas goed ingezet worden. Iedere vleermuissoort heeft zijn eigen frequentie die ons bekend is. Door de detector op de gewenste frequentie in te stellen kan het geluid, dat voor mensen niet op te vangen is, hoorbaar gemaakt worden. En dat zijn verrassende geluiden. De meeste groepjes hebben alle 5 soorten gelokaliseerd.
Het was een spannende en leerzame avond die tegen tien uur eindigde.
... Toon MeerToon Minder

Vleermuisexcursie Stichting Groen Licht op vrijdag 9 september in Nieuwe Wetering
 
29 kinderen en begeleiders togen naar het kantoor van Hoveniers Uit den Boogaard voor een spannende vleermuisexcursie met bat-detector.
 
IVN-gids Angèle van Wouw informeerde de aanwezigen over het geheimzinnige leven van de vleermuis, de soorten die in Nederland leven en die bij ons in de buurt actief zijn. De 5 soorten die hier voorkomen zijn: dwergvleermuis, water-, rosse en ruige vleermuis en ook nog de laatvlieger.
 
Na de inleiding gingen de groepjes op pad naar natuurgebied ’t Eerste Stuk. In de schemering werd de dwergvleermuis nog gezien, die het eerst op jacht gaat. Toen het volledig donker werd konden de bat-detectors pas goed ingezet worden. Iedere vleermuissoort heeft zijn eigen frequentie die ons bekend is. Door de detector op de gewenste frequentie in te stellen kan het geluid, dat voor mensen niet op te vangen is, hoorbaar gemaakt worden. En dat zijn verrassende geluiden. De meeste groepjes hebben alle 5 soorten gelokaliseerd.
Het was een spannende en leerzame avond die tegen tien uur eindigde.