ANBI status

Stichting Groen Licht te Oude Wetering heeft vanaf 1 januari 2017 een ANBI status toegekend gekregen.

INFORMATIEBLAD

Doelstellingen:
– Een groenere gemeente Kaag en Braassem door het actief volgen en het doen van aanbevelingen ten aanzien van het beleid van de Gemeente Kaag en Braassem op het terrein van natuur & milieu.
– Het terugdringen van de hoeveelheid zwerfvuil doormiddel van opruimacties en het geven van voorlichting.
– Het aanbieden van een natuureducatieprogramma voor jong en oud.

Stichtingsbestuur:
Voorzitter: Marcel Hoogendoorn
Secretariaat/penningmeester: Corrie Uljee
Bestuurslid/Coördinator zwerfvuil: Veronique Ruijgrok

Beloningsbeleid
Stichting Groen Licht heeft alleen onbetaalde bestuursleden en vrijwilligers.

Contact:
Postadres: Tjalk 22, 2377 CK Oude Wetering
E-mail: info@stichtinggroenlicht.nl
Telefoon: 071-3315314

Informatie:
Website: www.stichtinggroenlicht.nl
Facebook: www.facebook.com/stichtinggroenlicht
Twitter: @Stggroenlicht

Diverse Nummers
RSIN: 816801964
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.28099249. Uittreksel is bijgevoegd.
Bankrekeningnr. IBAN NL08 RABO 0355 9612 96

Statuten
Zie bijlage

Actueel Beleidsplan
Zie bijlage: link ANBI Beleidsplan.

Lees hieronder de activiteiten gehouden in 2016:

activiteiten 2016