Financieel overzicht

Financieel overzicht Stichting Groen Licht 2017

Algemene Kosten
Ontvangen diverse subsidies+bijdragen € 2.520,00
Diverse uitgaven € 2.515,00
Batig saldo € 5,00

Zwerfvuilacties
Ontvangen sponsorgelden € 475,00
Uitgaven € 667,00
Batig saldo € 192,00-

Excursies
Inschrijfgelden € 609,00
Uitgaven € 319,60
Batig saldo € 289,40

Groenfonds
Uitgaven € 1.527,39

Totaal nadelig saldo € 1.424,99-

Bank 01-01-2017 € 12.878,77
Kas 01-01-2017 € 0,00
Totaal 12.878,77
€ -1.424,99

Bank 31-12-2017 € 11.331,92
Kas 31-12-2017 € 121,86
Totaal 11.453,78

Hieronder het Financieel overzicht 2017:
v&w rekening 2017