Financieel overzicht

Financieel overzicht Stichting Groen Licht 2016

Algemene Kosten
Ontvangen diverse subsidies+bijdragen € 7.253,00
Diverse uitgaven € 731,55
Batig saldo € 6.521,45

Zwerfvuilacties
Ontvangen sponsorgelden € 500,00
Uitgaven € 555,97
Batig saldo € 55,97-

Excursies
Inschrijfgelden € 901,60
Uitgaven € 405,35
Batig saldo € 496,25

Groenfonds
Uitgaven € 5.151,20

Totaal batig saldo € 1.810,53

Bank 01-01-2016 € 11.093,96
Kas 01-01-2016 € -25,72
Totaal 11.068,24
€ 1.810,53

Bank 31-12-2016 € 12.878,77
Kas 31-12-2016 € 0,00
Totaal 12.878,77

Hieronder het Financieel overzicht 2016:
v&w rekening 2016