Over Ons

Stichting Groen Licht is opgericht in 2003 door drie verontruste bewoners van de toenmalige Gemeente Alkemade. Verontrust omdat er onverteerbaar worteldoek werd toegepast in de bermen van enkele woonwijken en bovendien omdat er regelmatig bomen werden gekapt vanwege klachten die ons inziens niet relevant waren.

Wij wilden ons graag sterk maken voor het behoud van een groen Alkemade waar vogels goede nest- en foerageergelegenheid hebben in de groenvoorzieningen van de gemeente en in privé tuinen.

We vinden het belangrijk dat bewoners de natuur in hun gemeente ontdekken en waarderen. Om dit te ondersteunen bieden wij natuureducatie aan, gericht op de natuur en mooie plekjes in de huidige Gemeente Kaag en Braassem. Daarnaast zijn we in goed overleg met de gemeente over ontwikkelingen waarbij het openbaar groen en natuurbehoud een belangrijke rol speelt.

Sinds 2014 worden de zwerfvuilacties verspreid van maart t/m oktober gehouden in alle dorpskernen van Kaag en Braassem. Bij al onze activiteiten kunnen we gelukkig een beroep doen op veel enthousiaste vrijwilligers.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 3 personen:

Voorzitter: Marcel Hoogendoorn

Secretaris/Penningmeester: Corrie Uljee

Bestuurslid/coördinator zwerfvuil: Veronique Ruijgrok.

Verder werken we samen met IVN Leiden en Alphen a/d Rijn omdat de doelstellingen en activiteiten van hun organisatie, goed aansluiten bij die van ons. Hun motto is: “De natuur is een graadmeter voor de kwaliteit van onze leefomgeving, ons milieu. Verarming van de natuur betekent een verarming van ons welzijn”. Dus:

Groen Licht voor de natuur!