Sponsoring

Groen Licht is een stichting zonder leden en dus zonder inkomsten. Via de Driemaster ontvangen we van de gemeente Kaag en Braassem jaarlijks een subsidie, die afhankelijk wordt gesteld van onze activiteiten die aansluiten op de Maatschappelijke Agenda (MAG).

Voor verdere inkomsten zijn we afhankelijk van gulle sponsors. En gelukkig zijn die er ook.

Ranonkelfonds

Het Ranonkelfonds steunt regelmatig onze activiteiten voor kinderen en jongeren.

– Zo hebben zij in het verleden een detector voor onze vleermuisexcursies gedoneerd. Door gebruik te maken van zo’n “bat-detector” kunnen de geluiden van vleermuizen voor het menselijk oor hoorbaar gemaakt worden en kun je vaststellen om welke vleermuissoort het gaat. Want elke soort heeft zijn eigen frequentie.
– Ook wanneer wij gebruik maken van de vroegere Ranonkel-ruimte aan de Weteringlaan in Oude Wetering sponsort het Ranonkelfonds de zaalhuur.
– In het kader van de Maatschappelijke Agenda organiseert onze stichting in voorjaar of zomer een vaartocht met de fluisterboot “Kaagervaaring” voor jongeren met een handicap. Een gids vertelt hen over de natuur die je onderweg tegenkomt, bijv. vogels, bomen en planten. Ook dit evenement wordt door het Ranonkelfonds gesponsord.
Uiteraard zijn wij heel blij met deze steun.

Loopvereniging Plantaris

Elk jaar organiseert Plantaris tijdens de Kermisweek in Roelofarendsveen een hardloop- evenement. Er wordt naar gestreefd om aan deze activiteit en andere evenementen een batig saldo over te houden, dat geschonken wordt aan een goed doel. In 2013 werd Groen Licht ruimhartig bedacht met een flinke donatie, die wij gebruikt hebben voor “groene” activiteiten, zoals het inzaaien van bloembollen ten gunste van insecten (bijen en vlinders), nestkastjes voor vogels en vleermuizen, eendentrapjes, etc. Wij zijn Loopvereniging Plantaris heel dankbaar voor hun gulle gift.

Zwerfvuilacties

In plaats van één grote opruimactie, organiseren wij sinds 2014 in alle dorpen van de Gemeente Kaag en Braassem elk jaar kleinschalige acties onder de noemer “Prik Je Dorp Schoon”. Voor het organiseren hiervan maken wij de nodige kosten voor materialen (vuilgrijpers, handschoenen, vuilniszakken, etc). Bovendien krijgen alle kinderen die meedoen en een volle vuilniszak inleveren een leuke attentie voor hun inzet. Om dit alles te kunnen bekostigen worden wij ondersteund door de Gemeente en door andere sponsors. Zo ontvangen wij ieder jaar van de Rabo-Bank een aantal cadeautjes en zijn er bedrijven die ons financieel tegemoet komen. In 2015 werden wij gesteund door:

– Rabobank Groene Hart Noord

– Gemeente Kaag en Braassem

– Verbij Molenbouwbedrijf uit Hoogmade

– Vakgarage Straathof, Nieuwe Wetering

– Tuincentrum P.J. v.d.Meer, Oude Wetering

– Pets & Co Beestenboel, Roelofarendsveen

– Taxi Hogenboom, Roelofarendsveen

– Juwelier/Edelsmit Jacco Kolijn, Oude Wetering

– Loon/aannemersbedrijf Gebr. v/d Poel, Oud Ade

– Vink Installatiegroep, Roelofarendsveen

– Coop Compact, Hoogmade

– PimPrint, Roelofarendsveen.

Mocht u ons ook willen steunen, in geld of natura, neem dan contact met ons op via telefoon (071-3315314) of e-mail stichtinggroenlicht@hotmail.com