Sponsoring

Groen Licht is een stichting zonder leden en dus zonder inkomsten. Via de Driemaster ontvangen we van de Gemeente Kaag en Braassem jaarlijks een subsidie, die afhankelijk wordt gesteld van onze activiteiten die aansluiten op de Maatschappelijke Agenda (MAG).

Voor verdere inkomsten zijn we afhankelijk van gulle sponsors, vooral wat betreft de uitgaven voor ons groen fonds en onze zwerfvuilacties. De natuurexcursies proberen wij kostendekkend te houden.

Zwerfvuilacties

In plaats van 1 grote opruimactie, zoals in het verleden het geval was, organiseren wij sinds 2014 in de diverse dorpen van de Gemeente Kaag en Braassem elk jaar kleinschalige acties onder de noemer “Prik je Dorp Schoon”. Voor het organiseren hiervan maken wij de nodige kosten voor materialen (vuilgrijpers, handschoenen, vuilniszakken, etc.). Bovendien mogen alle kinderen die meedoen en een redelijk volle vuilniszak inleveren, als dank voor hun inzet  een leuke attentie uitzoeken. Om dit alles te kunnen bekostigen worden wij ondersteund door de gemeente en andere sponsors. Er zijn een aantal bedrijven die ons financieel tegemoet komen. Zo worden wij gesteund door:

  • Gemeente Kaag en Braassem
  • Verbij, Bouw- en Molenaarsbedrijf, Hoogmade
  • Vakgarage Straathof, Nieuwe Wetering
  • Beestenboel Huisdiersuper Pets en Co., Roelofarendsveen
  • Loon- en Aannemersbedrijf Gebr. Van der Poel, Oud Ade
  • Vink Installatiegroep, Roelofarendsveen
  • PIM Print, Roelofarendsveen.

Mocht u ons ook willen steunen, in geld of natura, neem dan contact met ons op via telefoon (071-3315314) of e-mail info@stichtinggroenlicht.nl