Vogelwerkgroep

Groen Licht heeft een vogelwerkgroep opgericht om de vogels die binnen Kaag en Braassem voorkomen te monitoren en om bijvoorbeeld geplaatste nestkasten te onderhouden. Daarnaast worden er regelmatig vogelexcursies georganiseerd. We zoeken vrijwilligers die bijvoorbeeld in hun eigen omgeving nestkasten willen inspecteren en geschikte locaties kunnen aandragen voor nieuwe kasten. Ook als u al vogeltellingen verricht in de gemeente, meldt u dan aan via: info@stichtinggroenlicht.nl