Broedvogeltellingen

Langs de Zuidoever van het Braassemermeer – ‘natuurreservaat De Hemmen’ en langs de oevers van de Wijde Aa – ‘Plaspolder & langs de Plasdijk’ in Woubrugge, beide onderdeel uitmakend van het Natuurnetwerk en liggend binnen ecologische verbindingszones, worden door de vogelwerkgroep broedvogels gemonitord volgens de BMP methode van SOVON. Ook worden er enkele percelen weidevogels beschermd. Foto: Plaspolder/Wijde Aa in Woubrugge.