Vogelstand

In onze waterrijke en agrarische gemeente komen veel verschillende vogelsoorten voor, zowel de Kaag als de Braassem zijn grote wateren, meanderende veenriviertjes als de Kromme Does, Wijde Aa, Drecht en Ade met hun rietoevers en moerasbosjes. Talloze eilandjes, belangrijke weidevogelgebieden en cultuurhistorische waardevolle akkerbouwgebieden met fraaie boomgaarden kenmerken Kaag en Braassem. Weidevogels, akkervogels, roofvogels, watervogels, riet- & moerasvogels zijn afhankelijk van behoud van het open water en het karakteristieke open landschap met knotwilgen, gerief- & pestbosjes. Daarnaast is het (openbaar) groen in de kernen en voldoende nestelgelegenheid van essentieel belang voor de stadsvogelsoorten.