Vogelstand

In onze agrarisch en waterrijke gemeente komen veel verschillende vogelsoorten voor. De naam Kaag en Braassem zegt al genoeg, zowel de Kaag als de Braassem zijn grote wateren. Op deze pagina gaan we ons verdiepen in de vogelsoorten die jaarrond in onze gemeente te zien zijn. Van weidevogels tot akkervogels, van roofvogels tot watervogels. En natuurlijk worden de in onze kernen voorkomende stadsvogels daarbij niet vergeten.