Home Wat doen wij? Projecten Agenda Blog Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

Groen Licht voor de natuur.

Helpt u mee?

Zwerfvuilactie

23/03/24 (Watertoren Roelofarendsveen)

Aansluitend bij de landelijke actiedag Nederland Schoon en de Maas Clean up. Tijdstip nt.b.

Meer informatie >

Herfstbijeenkomst voor de bewoners van Huize Jacobus in Roelofarendsveen

29/11/22 (Huize Jacobus in Roelofarendsveen )

Herfstbijeenkomst voor de bewoners van Huize Jacobus in Roelofarendsveen olv Angele van Wouw en Corrie. Er worden bladeren van bomen en struiken getoond en besproken en de hierbij behorende bessen en noten. Ook vogels komen aan bod, zoals de vogeltrek naar het zuiden en de vogels die de winter in Nederland doorbrengen.

Meer informatie >
klik voor meer projecten | Stichting Groen Licht

Bekijk alle projecten


Groen Licht in het kort

Wij maken ons sterk voor het behoud van een groen en schoon Kaag en Braassem waar dieren zoals vogels en insecten zich thuis voelen in de gemeentelijke groenvoorzieningen en in privétuinen.

Wij bieden natuureducatie aan, gericht op de natuur en mooie plekjes in de gemeente Kaag en Braassem omdat wij het belangrijk vinden dat bewoners de natuur in hun gemeente ontdekken, waarderen en willen beschermen.

Daarnaast zijn we in goed overleg met de gemeente over ontwikkelingen waarbij het openbaar groen- en natuurbehoud een belangrijke rol spelen.

Sinds 2004 organiseren wij zwerfvuilacties in alle dorpskernen van de gemeente Kaag en Braassem.

In 2014 hebben wij ons groenfonds ingesteld. Doelstelling hiervan is om kleinschalige groene initiatieven binnen de gemeente Kaag en Braassem te stimuleren om zo een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.


tekst: GroenLicht voor de natuur!

Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht

Wat doen wij?

Groen- en natuurbehoud

Natuureducatie

Zwerfvuilacties

Behoud biodiversiteit

Duurzaamheid

Klik op een van de bovenstaande kopjes om meer te weten te komen over dat speerpunt.

Wij streven naar een groenere gemeente. Om dit te bereiken werken wij samen met gemeenteambtenaren, de lokale politiek en inwoners. Wij kijken met een kritische positieve blik naar het beleid en beheer en proberen daarbij inspraak te verkrijgen op de beslissingen. Het doel is om de diversiteit van de natuur binnen de gemeente te vergroten. Dit komt vooral ten goede aan de vogels zodat zij in het openbaar groen kunnen foerageren, schuilen en nestelen. Ook vleermuizen en egels profiteren daarvan. Tijdens bouwwerkzaamheden verdwijnt er vaak behoorlijk wat groen. Om dit te compenseren zijn wij in contact met woningbouwverenigingen en bouwbedrijven om te pleiten voor het inbouwen van nestelstenen voor bijv. gierzwaluwen en voorzieningen voor mussen om onder de dakpannen te kunnen nestelen zonder overlast te veroorzaken. Tevens zetten wij ons in voor bloemrijke bermen voor bijen, vlinders en andere insecten en voor natuurvriendelijke oevers.

Lees meer over ons teampijltje naar rechts

Een belangrijk onderdeel van onze stichting is natuureducatie. Als je meer van de natuur afweet, krijg je er ook meer waardering voor. Dan ben je ook bereid die te beschermen. En dat begint al bij de jeugd. Stichting Groen Licht werkt daarom samen met basisscholen en kinderopvang. Wij geven lessen over tuinvogels, uilen, slootdiertjes en vleermuizen. Maar ook organiseren wij activiteiten voor de kleintjes zoals een “kabouterpad” waarbij kinderen in de kleuterleeftijd natuuropdrachtjes uitvoeren en -spelletjes doen.

Lees meer over ons teampijltje naar rechts

Iedereen ergert zich aan zwerfvuil. Toch ligt het overal. Sinds onze oprichting in 2003 organiseren wij elk jaar in ieder dorp de zwerfvuilactie “Prik je dorp schoon”. Via spandoeken, flyers en berichten in de lokale media roepen wij de inwoners op om aan de slag te gaan. Enkele honderden vrijwilligers steken de handen uit de mouwen en verzamelen daarbij een paar honderd zakken met vuil. Om deelname te bevorderen mag elk kind dat meewerkt een cadeautje uitzoeken.
Sinds 2019 is een nieuw project: Adopteer een Straat “het groene kwartiertje” Kaag en Braassem opgestart. Alle inwoners van Kaag en Braassem kunnen hun eigen straat adopteren om deze vervolgens vrij te houden van zwerfvuil.
Daarnaast worden er hier en daar kleine zwerfvuilacties georganiseerd. Houd de agenda in de gaten om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

Lees meer over onze zwerfvuilactiespijltje naar rechts

Stichting Groen Licht heeft in 2014 een groenfonds ingesteld. De doelstelling hiervan is om kleinschalige groene initiatieven binnen de gemeente Kaag en Braassem te stimuleren en zo een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Dit kan in de vorm van het plaatsen van nestkasten voor vogels en vleermuizen, insectenhotels, eendentrapjes, aanplant van inheemse boom- en struiksoorten, inzaaien van bloemenmengsels voor bijen, vlinders en andere insecten, etc. Inwoners van Kaag en Braassem kunnen een beroep doen op dit fonds, mits zij aan bepaalde criteria voldoen.
In de afgelopen jaren heeft Groen Licht meer dan 100 nestkasten geplaatst en bloemenmengsels ingezaaid. Zo willen wij een bijdrage leveren aan een biodiverse gemeente, waarin het goed toeven is voor mens en dier. Daarnaast zijn we in goed overleg met de gemeente over ontwikkelingen waarbij het openbaar groen en natuurbehoud een belangrijke rol speelt.

Lees meer over ons teampijltje naar rechts

Wie zwerfafval opruimt merkt hoeveel wij als mensen verbruiken. Wij zijn er langzaam bewust van geworden dat het belangrijk is om met zijn allen duurzamer te gaan leven. Dit kan al met kleine stapjes. Denk aan het gebruik van minder plastic, minder electriciteitverbruik, lokale producten en seizoensgroente kopen. Hele simpele dingen dus. Via onze social media geven wij tips hoe je duurzame stapjes kunt zetten.

Lees meer over ons teampijltje naar rechts

Het laatste nieuws via Facebook