Home Wat doen wij? Projecten & agenda Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

ANBI informatie.

Snel naar:

ANBI status

Stichting Groen Licht te Oude Wetering heeft vanaf 1 januari 2017 een ANBI status toegekend gekregen.

Doelstellingen

Stichtingsbestuur

Voorzitter:

Marcel Hoogendoorn

Secretariaat/penningmeester:

Corrie Uljee

Bestuurslid/coördinator zwerfvuil:

Veronique Ruijgrok

Belongingsbeleid

Stichting Groen Licht heeft alleen onbetaalde bestuursleden en vrijwilligers.

Contact

Klik hier voor al onze contactgegevens.

Diverse nummers

RSIN:

816801964

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

nr.28099249 (Uittreksel is bijgevoegd.)

Bankrekeningnummer:

IBAN NL08 RABO 0355 9612 96

Statuten

Zie bijlage

Gehouden activiteiten in 2018

Download Activiteiten 2018.pdf

ANBI beleidsplan

Datum: 15-08-2019
C.M.A. Uljee (Secretaris/penningmeester Stichting Groen Licht)

Download Beleidsplan 2019.pdf

Financieel overzicht

Onderstaand overzicht heeft betrekking op 2017.

Algemene kosten

Ontvangen diverse subsidies + bijdragen

€ 2.520,00

Diverse uitgaven

€ 2.515,00

Batig saldo

€ 5,00

Zwerfvuilacties

Ontvangen sponsorgelden

€ 475,00

Uitgaven

€ 667,00

Batig saldo

– € 192,00 (nadelig)

Excursies

Inschrijfgelden

€ 609,00

Uitgaven

€ 319,60

Batig saldo

€ 289,40

Groenfonds

Uitgaven

€ 1527,39

Totaal nadelig saldo

Totaal nadelig saldo

– € 1424,99 (nadelig)

Liquide middelen 01-01-2017

Bank

€ 12.878,77

Kas

€ 0,00

Totaal

€ 12.878,77

Verschil liquide middelen 1-1-2017 met 31-12-2017

Totaal

– € 1.424,99 (nadelig)

Liquide middelen 31-12-2017

Bank

€ 11.331,92

Kas

€ 121,86

Totaal

€ 11.453,78
Download vw-rekening-2017.pdf Download vw-rekening-2017.xlsx