Home Wat doen wij? Projecten Agenda Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

BLOG | Stichting Groen Licht

Terug naar alle posts
Stem jij voor groen?Zoals in de blog over de GroeneStadChallenge te lezen is, scoort onze gemeente niet hoog als het gaat om groen. Maar, daar kan verandering in komen! Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Veel mensen vinden het lastig om een keuze te maken in de lokale politiek. Soms kiezen mensen voor iemand waar ze vertrouwen in hebben of maken ze een keuze op basis van hun landelijke voorkeur. Het kan ook zijn dat je een bepaald thema erg belangrijk vindt. Stichting Groen Licht heeft voor je uitgezocht hoe groen de verkiezingsprogramma’s zijn van de partijen in onze gemeente, dus als je groen belangrijk vindt in je woonomgeving, lees dan vooral verder!

Samen voor Kaag en Braassem

Voor SvK&B komt groen niet alleen in verschillende speerpunten terug, zoals woningbouw, onderwijs, ondernemen en recreatie, maar is groen ook een speerpunt opzich, waarin de waarde van groen op de balans komt en niet alleen de kosten.

Concrete ideeën hierbij zijn bijvoorbeeld het verbinden van dorpen in een parkachtige setting door middel van een landschapsarchitectuurplan en het verdubbelen van het aantal bomen. Voor bevordering van de recreatie noemt SvK&B het uitbreiden van wandelpaden en inzet van de natuur door samenwerking tussen recreatie, boeren en land- en tuinbouw.

Woningbouw is voor alle partijen een speerpunt. Voor SvK&B betekent dit echter ook natuur-inclusief bouwen met multifunctioneel groen en behouden van het groene hart. Groenvoorstellen moeten serieus genomen worden en vergroening in wijken moet worden gestimuleerd, aldus het verkiezingsprogramma van SvK&B. Niet alleen klimaatbestendigheid en leefbaarheid lijken hiervoor de belangrijkste argumenten, ook gezond blijven staat als speerpunt op de agenda, o.a. door omvormen van schoolpleinen tot uitdagende groene speelplaatsen (natuurspeelplekken).

SvK&B noemt ook de inhaalslag in vergroening van bedrijfsterreinen, door bijv. groene daken en diversiteit in beplanting.

PRO Kaag en Braassem

PRO Kaag en Braassem heeft als een van de agendapunten een groener en duurzamer Kaag en Braassem. Zij willen dit doen door een openbare ruimte na te streven waarin meer ruimte is voor groen en spelen in de wijk. Ook wil PRO de combinatie van wonen en groen verkennen, met als doel zo groen mogelijk te bouwen. Hierbij willen ze lokale kennis vanuit groene platforms en initiatieven betrekken. Ook de rol van de inwoner wordt belangrijk gevonden. Het vergroenen van scholen, pleinen, tuinen/balkons en omgeving staat eveneens op de lijst. PRO vindt het behouden van het open groene landschap belangrijk - denk hierbij aan het groene landschap tussen Oud Ade en Rijpwetering of het landschap rond de Oudendijkse polder in Woubrugge. Hoewel het groen genoemd is bij de verschillende speerpunten, komt het in de voorgestelde concrete acties per dorp niet sterk naar voren. Opvallend is ook dat in het meest recente magazine van Pro het groen niet wordt genoemd.

D66

Een belangrijk speerpunt van d66 is ‘wonen in een groene en gezonde leefomgeving’, die uitnodigt tot bewegen, ontspannen en ontmoeten. Groene concrete acties die dit moeten bewerkstelligen zijn het aanleggen van nieuwe natuurgebieden, bevordering van biodiversiteit door bijvoorbeeld tiny forests en natuurvriendelijke oevers en meer groen in de openbare ruimte met minstens 45 m2 openbaar groen per nieuwgebouwde woning. Hiervoor zou Kaag en Braassem afspraken moeten maken met verschillende partijen betrokken bij nieuwbouw en ruimtelijke inrichting, die bijdragen aan een groene en beweegvriendelijke omgeving. Een gezonde leefomgeving draagt immers ook bij aan het speerpunt ‘sport en bewegen’. Veilig en schoon openbaar groen, het uitbreiden van fiets-, wandel- en ruiterpaden passen hierbij. Ook bij het speerpunt onderwijs komt groen naar voren: D66 wil schooltuinen en groene schoolpleinen, waar kinderen de natuur kunnen ontdekken. En niet onbelangrijk, D66 streeft ook naar een gemeentevisie op het natuurbeleid, iets wat in de afgelopen jaren ontbrak. Met de verschillende acties wil D66 ervoor zorgen dat de gemeente stijgt in de ranking van groenste gemeente van Nederland. Tot slot ziet D66 ook een rol voor de agrariërs: D66 stimuleert natuurinclusieve landbouw, wat een bijdrage levert aan landschap, natuur en biodiversiteit.

CDA

CDA heeft een aantal duidelijke standpunten die op de eerste pagina van het verkiezingsprogramma genoemd zijn, waarin groen niet direct een rol speelt. Onder het thema duurzaamheid wordt wel aangegeven dat er meer groen in de wijken moet komen. Een ander standpunt is een prettige leefomgeving: hier is groen niet genoemd, maar het CDA wenst wel meer parkeerplaatsen. Stichting Groen Licht is benieuwd hoe deze twee doelen creatief worden samengebracht. Net als SvK&B roept het CDA ook ondernemers op om mee te werken aan een groene omgeving, zoals de aanleg van bloeiende akkerranden en natuurlijke oevers. Tot slot noemt het CDA de landbouwondernemers de groenbeheerders in het buitengebied en ze willen met hen samenwerken om te komen tot een groenplan waar gemeente en landbouwondernemers beide profijt van hebben.

VVD

Voor VVD valt het onderwerp ‘groen’ onder het thema Leefomgeving. Vergroening, meer kleur en biodiversiteit en minder grijs is hierbij de doelstelling, aldus de eerste regels van het verkiezingsprogramma over dit thema. Toch komt het groen in de rest van het programma niet sterk naar voren. Net als bij andere partijen staat de woningbouw hoog op het programma, maar het groen komt bij dit thema maar beperkt aan de orde. De wens is wel om meer groene plekken met bomen en planten in de dorpen te maken (‘een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of bloemrijke berm’). In het kader van nieuwbouw wordt groen echter niet genoemd. Ook in de andere thema’s, zoals een bloeiende economie, onderwijs of gezondheid en beweging wordt de meerwaarde van groen niet genoemd. De VVD zet vooral in op het behoud van het bestaande groen.  

Samenvattend

Hoewel de partijen vergelijkbare thema’s opvoeren in hun verkiezingsprogramma is de rol die groen daarin speelt duidelijk verschillend. Stichting Groen Licht is van mening dat een groene omgeving in vrijwel alle thema’s meerwaarde heeft. Stem jij ook voor groen?