Home Wat doen wij? Projecten Agenda Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

BLOG | Stichting Groen Licht

Terug naar alle posts
Stichting Groen Licht en de groenlobbyGroen Licht zet zich al jaren in voor de natuur en een schone gemeente. Dit doen we door de bekende zwerfvuilacties, groenacties en Natuur en Milieu Educatie. De gesprekken die we voeren en adviezen die we geven richting de gemeente zijn iets minder zichtbaar. Stichting Groen Licht strijdt al jaren voor meer groen en natuur in onze gemeente en in onze dorpen. In dit bericht delen wij graag een aantal activiteiten met u.

Zo hebben we in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen met de diverse partijen om tafel gezeten. Daar hebben we nieuwe groen ideeën aangedragen en opgeroepen om het thema groen hoog op de verkiezingsagenda te plaatsen. Verder hebben we na de verkiezingen gelobbyd voor een groenvisie en navenant budget voor grootschalige groenontwikkeling in onze gemeente. Helaas heeft dat idee het niet gered, maar de eerste aanzet is gemaakt en men kijkt door een iets groenere bril.

Ook dienen we met enige regelmaat een bezwaarschrift / zienswijze in. We staan voor een open en groen landschap en strijden voor het behoud van natuur. Zo hebben we een oproep geschreven voor het behoud van de groene hoek gelegen tussen de Braassem en de Hemweg in Roelofarendsveen (T-steiger zwemplek). Nu staat dit verruigde stukje polder op de planning om plaats te maken voor een sluis en villa’s als onderdeel van de bouwplannen van het Braassemerland. Een verandering van de plannen is vaak lastig gebleken, desalniettemin blijven we het groen onder de aandacht brengen en geven we de natuur een stem.

Recentelijk hebben we een brief geschreven naar wethouders en ambtenaren om meer groenambitie te tonen en in te zetten op meer groen in dorpen en de wijken. Langzamerhand is hier een cultuuromslag gaande en steeds vaker staat het groen in de aandacht en maakt het onderdeel uit van verbeterwerkzaamheden. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om diverse punten uit de brief op te pakken en is recentelijk aangehaakt bij het Steenbreek initiatief. Hopelijk volgen diverse vergroenende wijkacties later dit jaar! Wij ondersteunen waar mogelijk en helpen graag mee om de diverse activiteiten tot een succes te brengen. Zijn er in uw wijk werkzaamheden gepland en wordt u uitgenodigd voor een participatiebijeenkomst? Dat is hèt moment om uw groene ideeën aan te dragen en te pleiten voor meer groen en natuur in uw omgeving!

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of worden er natuurwaarden bedreigd door (nieuw)bouwplannen? Laat het ons weten en we nemen snel contact met u op. Samen geven we de natuur een stem!