Home Wat doen wij? Projecten Agenda Blog Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

De drechtoevers.

Tussen Leimuiden en Bilderdam, langs de zuidoever van het oorspronkelijke veenriviertje de Drecht, ligt natuurgebied De Drechtoevers, gelegen aan de Vriezekoop Zuid. Hoewel het niet een aaneengesloten natuurgebied is, zijn de aanwezige natuurwaarden, langs de oevers zoals rietkragen, bloemrijke graslandjes en percelen met verschillende soorten (knot)bomen hier toch aardig groot te noemen. Deze kleine landschapselementen worden sinds de jaren tachtig onderhouden door de Werkgroep Drechtoevers.

Foto van natuurgebied De Drechtoevers | Stichting Groen Licht Foto van natuurgebied De Drechtoevers | Stichting Groen Licht

De drecht


De Drecht is al sinds de 11de eeuw bekend en werd in 1824 grotendeels gekanaliseerd. Vroeger ging veel scheepsvaart over de Drecht naar Amsterdam, tegenwoordig zijn het voornamelijk plezier bootjes. Bij de Tolhuiskade gaat de Drecht samen met het Aarkanaal over in het Amstel-Drechtkanaal.

Langs De Drechtoevers komt flora voor zoals rietorchis, grote ratelaar, kale jonker, moeraswalstro, moerasspiria, watermunt, poelruit en dotterbloem.
Ook vogel soorten als grote bonte specht, grasmus, spotvogel en boomkruiper komen hier voor. In de boomgaarden naast de boerderijen broeden zelfs steenuilen. Op de Drecht kun je in de winterperiode nonnetje, tafeleend, wintertaling en krooneend treffen.

Langs de Vriezekoop-Zuid staan een aantal oude boerderijen met oude stallen, schuren en prachtig aangelegde tuinen en boomgaarden. Hierlangs, en soms ook hier tussendoor slingert de vrij smalle weg richting Bilderdam. De achtergelegen Wassenaarsepolder werd in 1678 in gebruik genomen en ligt ruim 4 meter onder NAP. In de cultuurhistorische polder vindt zowel akkerbouw als veeteelt plaats. Ook hier kun je veel vogelsoorten zien zoals, grutto, kievit, Grote zilverreiger, lepelaar, watersnip en grauwe- en kolganzen.

Foto van natuurgebied De Drechtoevers | Stichting Groen Licht Foto van natuurgebied De Drechtoevers | Stichting Groen Licht

Bijschrift tweede foto: Overzijde Drecht: Vriezekoop-Noord.


Aan de Noordzijde van de Drecht ligt Vriezekoop-Noord, gelegen in de polder Vriezekoop. Ook aan deze kant staan een aantal oude boerderijen.
De Drecht, in combinatie met Vriezekoop-zuid, Vriezekoop-Noord, de zuidelijk gelegen Wassenaarse polder en de ten noorden gelegen polder Vriezekoop, vormen samen één van de mooiste plekken in de gemeente Kaag en Braassem.
Bij Bilderdam ligt de provincie grens met Noord Holland, maar ook de gemeente grens met Aalsmeer en Nieuwkoop. Net over de gemeentegrens, in de gemeente Nieuwkoop ligt natuurgebied de Geerpolder met de Geerpolderplas (Staatsbosbeheer).