Home Wat doen wij? Projecten Agenda Blog Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

De Hanepoel.

In 1977 werd door Koos Kolijn een stukje dijk gekocht bij de Hanepoel in Nieuwe Wetering. Het was alleen een kale dijk waar koeien op liepen. Na het plaatsen van een beschoeiing en het planten van bomen zoals els, wilg, meidoorn en berk, zijn er bramenstruiken gekomen, via de vogels die zaden meenamen. Voor de plantensoorten die hier voor komen, zoals: dotterbloem, pluim- en oeverzegge, harig wilgeroosje, valeriaan en moerasspirea, is de juiste gelegenheid gecreëerd.
In 1998 richtte Koos Kolijn de Stichting Jacobus Natuurgebied Hanepoel op, met als doelstelling: het behoud van natuurwaarden in het gebied de Hanepoel. Later heeft hij de hele dijk van de Hanepoel in bezit gekregen. Het is een stiltegebied waar geen motorboten mogen komen. In de winterperiode worden de knotbomen geknot en het riet gemaaid.

Foto van natuurgebied De Hanepoel | Stichting Groen Licht Foto van natuurgebied De Hanepoel | Stichting Groen Licht

De Hanepoel kent een natuurlijke oorsprong, het maakte in 1530 deel uit van het Kagermeer. Het Kagermeer was één van de vier meren, waaruit het Haarlemmermeer bestond. Tegenwoordig bekent als Kagerplassen. In de 17e eeuw werd het Haarlemmermeer steeds groter, hierdoor werd het één groot meer dat het Leidsche Meer werd genoemd. De Ringvaart werd in 1852 gegraven, toen het Haarlemmermeer werd drooggemaakt.

Naast de Hanepoel ligt polder het Noordveen, de polder en Hanepoel grenst aan de Ringvaart en de Haarlemmermeerpolder.

Polder het Noordveen (29 ha) heeft zijn naam te danken aan zijn ligging ten noorden van de in 1784 drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder en werd veel later drooggemalen dan deze twee polders doormiddel van een stoomgemaal. Na droogmaking en verkaveling was polder het Noordveen jarenlang voor tuinbouw bestemd, door de geïsoleerde ligging en matige grond werd dit vanaf 1950 meer weiland. Tegenwoordig beheert Stichting Jacobus hier ook drie weilandjes. Dit probeert men zo natuurlijk mogelijk te doen. Dat betekent maaien na het broedseizoen, geen (kunst)mest en in het najaar uitbaggeren van de sloten.

Foto van natuurgebied De Hanepoel | Stichting Groen Licht Foto van natuurgebied De Hanepoel | Stichting Groen Licht

Polder het Noordveen.

In de polder grazen schapen en koeien. Een klein moerasje in de polder, ontstaan uit een wel, is omheind en er zijn wilgen gepland. Langs het gebied loopt een wandelpad, genaamd de Aderoute. De vogelsoorten die in het gebied voorkomen zijn onder andere blauwborst, kleine karekiet, rietzanger, rietgors en koekoek. Ook is purperreiger, roerdomp en bruine kiekendief waargenomen in het gebied. Vakbij de Hanepoel en polder het Noordveen staat de Mopmolen. Deze achtkantige grondzeiler is in 1752 gebouwd en staat langs de Mopsloot en bemaald de Veender- en Lijkerpolder.

Foto van natuurgebied De Hanepoel | Stichting Groen Licht

Mopmolen, polder het Noordveen en rechts daarvan de Hanepoel.