Home Wat doen wij? Projecten Agenda Blog Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

Groenfonds.

Snel naar:

Doelstelling groenfonds

Kleinschalige groene initiatieven binnen de gemeente Kaag en Braassem ondersteunen die een bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit in de ruimste zin van het woord. Dit kan in de vorm van:

Groenfonds | Stichting Groen Licht
Groenfonds | Stichting Groen Licht
Groenfonds | Stichting Groen Licht

Criteria

Stichting Groen Licht beoordeelt of de aanvraag aan de gestelde criteria voldoet en in aanmerking komt. Deze criteria zijn:

Een initiatief om op het groenfonds een beroep te doen kan liggen bij: Stichting Groen Licht zelf, particulieren, instellingen, bedrijven, agrariërs, verenigingen en stichtingen.

Informatie over het aanvragen

Aanvragen kunnen weer ingediend worden vanaf medio mei t/m september 2019. Na beoordeling worden de geselecteerde initiatieven van november tot maart 2020 uitgevoerd. De door ons geselecteerde inzendingen krijgen ruim op tijd bericht van deelname.

Er wordt geen geldbedrag uitgekeerd, maar Groen Licht verstrekt het benodigde materiaal en laat bijvoorbeeld in het geval van hoog te plaatsen nestgelegenheden deze ter plaatse monteren.

Beoogde nestgelegenheden voor: bosuil, steenuil, torenvalk, gierzwaluw, huiszwaluw, boerenzwaluw, huismus, ringmus, grauwe vliegenvanger, winterkoning, roodborst, koolmees, pimpelmees, boomkruiper, witte kwikstaart, spreeuw en vleermuis.

Overige broedgelegenheden: Eendenkorf, ransuil-broedmand, nestkom-boerenzwaluw, nestkom- huiszwaluw, gierzwaluw-dakpan, mussenflat, spreeuwenpot, vogelvide.

Overig geschikt materiaal: Insectenhotel, vlinderhuis, egelhuis, voedertafel, voedersilo, eendentrap, vogelvoer, bloemzadenmengsels, bomen, struiken.

Controle op broedgevallen van de nestgelegenheden vindt plaats door aanvrager/ontvanger. Na afloop van het broedseizoen wordt exact bijhouden wat waar is uitgevoerd inclusief de broedresultaten. Daarvan zal een jaarverslag worden gemaakt.

Om een start te kunnen maken is uit sponsorgelden en eigen middelen een bedrag in het groenfonds gestort. Uiteraard is er voor de komende jaren structureel geld nodig om een continuering van het fonds te garanderen. Daarom zouden we graag een beroep willen doen op iedereen die ons initiatief een warm hart toedraagt om deze groene activiteiten financieel te ondersteunen.

Aanvraag inzenden

Zend uw aanvraag naar info@stichtinggroenlicht.nl onder vermelding van:

Ook als u ons wilt sponsoren kunt u via dit e-mailadres contact met ons opnemen.