Home Wat doen wij? Projecten Agenda Blog Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

Groenlobby.

Over de groenlobby

Met enige regelmaat zijn de vrijwilligers van stichting Groen Licht in gesprek met de gemeente. Soms worden we gevraagd om mee te denken en input te geven in het kader van participatie. Soms schrijven we een zienswijze als we het met bepaalde plannen niet eens zijn. Naast gesprekken met ambtenaren zitten we ook om tafel met wethouders of leveren we input aan gemeenteraadspartijen.

De inzet van deze gesprekken is behoud van de natuur, verbetering van de biodiversiteit en meer groenbeleving in onze gemeente. De gesprekken zijn veelal constructief en we zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking.

Zo hebben we begin dit jaar samen met Blauwe Zone een brief geschreven naar wethouders en ambtenaren met een oproep voor meer groen in de wijk. We hebben een 10-tal acties voorgesteld en aan hen voorgelegd. Deze brief werd met veel enthousiasme ontvangen en een aantal punten zijn met veel energie opgepakt door de medewerkers van de gemeente zoals: Steen eruit - plantje erin, geveltuin actie en vergroening tijdens / na afloop van werkzaamheden aan de openbare weg. .

Ook hebben we dit jaar input geleverd aan de (geplande) herziening van de kapverordening. Onze gemeente telt maar relatief weinig grote en bijzondere bomen en boomstructuren. Het is belangrijk deze te beschermen en te behouden en het beleid dusdanig in te richten dat we in plaats van kaalslag streven naar een steeds groenere gemeente met meer bomen.

Verder hebben we recentelijk naar aanleiding van de herziening van de omgevingsvisie een zienswijze ingediend met een oproep om meer ambitie te tonen t.a.v. natuur en groen. .

De groensingels en de inventarisatie van groen en water zijn wat oudere documenten die we hebben opgesteld om te inspireren en te informeren.

Download Groen Inventarisatie.pdf