Home Wat doen wij? Projecten Agenda Blog Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

Sponsoring.

Groen Licht is een stichting zonder leden en dus zonder inkomsten. Via de Driemaster ontvangen we van de Gemeente Kaag en Braassem jaarlijks een subsidie, die afhankelijk wordt gesteld van onze activiteiten die aansluiten op de Maatschappelijke Agenda (MAG).
Voor verdere inkomsten zijn we afhankelijk van gulle sponsors, vooral wat betreft de uitgaven voor ons groenfonds en onze zwerfvuilacties. De natuurexcursies proberen wij kostendekkend te houden.

Zwerfvuilacties

In plaats van 1 grote opruimactie, zoals in het verleden het geval was, organiseren wij sinds 2014 in de diverse dorpen van de Gemeente Kaag en Braassem elk jaar kleinschalige acties onder de noemer “Prik je Dorp Schoon”. Voor het organiseren hiervan maken wij de nodige kosten voor materialen (vuilgrijpers, handschoenen, vuilniszakken, etc.). Bovendien mogen alle kinderen die meedoen en een redelijk volle vuilniszak inleveren, als dank voor hun inzet een leuke attentie uitzoeken. Om dit alles te kunnen bekostigen worden wij ondersteund door de gemeente en andere sponsors. Er zijn een aantal bedrijven die ons financieel tegemoet komen. Zo worden wij gesteund door:

Wilt u helpen?

Mocht u ons ook willen steunen, in geld of natura, neem dan contact met ons op via telefoon (071-331 53 14) of e-mail info@stichtinggroenlicht.nl

Huidige sponsors

logo's van sponsoren van Stichting Groenlicht