Home Wat doen wij? Projecten Agenda Blog Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

Vogelwerkgroep.

Snel naar:

Over de vogelwerkgroep

Groen Licht heeft een vogelwerkgroep opgericht om de vogels die binnen Kaag en Braassem voorkomen te monitoren en om bijvoorbeeld geplaatste nestkasten te onderhouden. Daarnaast worden er regelmatig vogelexcursies georganiseerd. We zoeken vrijwilligers die bijvoorbeeld in hun eigen omgeving nestkasten willen inspecteren en geschikte locaties kunnen aandragen voor nieuwe kasten. Ook als u al vogeltellingen verricht in de gemeente, meldt u dan aan via: info@stichtinggroenlicht.nl

Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht
Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht

Eerste foto: Inhoud schoongemaakte nestkasten met bouwwerken van mussen & mezen.
Tweede foto: Plaspolder/Wijde Aa in Woubrugge.

Broedvogeltellingen

Langs de Zuidoever van het Braassemermeer – ‘natuurreservaat De Hemmen’ en langs de oevers van de Wijde Aa – ‘Plaspolder & langs de Plasdijk’ in Woubrugge, beide onderdeel uitmakend van het Natuurnetwerk en liggend binnen ecologische verbindingszones, worden door de vogelwerkgroep broedvogels gemonitord volgens de BMP methode van SOVON. Ook worden er enkele percelen weidevogels beschermd.

Nestkastenbeheer

De vogelwerkgroep heeft in Kaag en Braassem al meer dan 100 nestkasten voor verschillende vogelsoorten geplaatst. Er hangen diversen nestkasten ten behoeven van gierzwaluwen, torenvalken, mezen, mussen en overige holenbroeders zoals kwikstaarten en vliegenvangers. Ook worden bouwbedrijven & woningbouwverenigingen geadviseerd bij het aanbrengen van de juiste nestelgelegenheid voor nieuwbouw- & renovatieprojecten.

Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht
Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht

Vogelstand

In onze waterrijke en agrarische gemeente komen veel verschillende vogelsoorten voor, zowel de Kaag als de Braassem zijn grote wateren, meanderende veenriviertjes als de Kromme Does, Wijde Aa, Drecht en Ade met hun rietoevers en moerasbosjes. Talloze eilandjes, belangrijke weidevogelgebieden en cultuurhistorische waardevolle akkerbouwgebieden met fraaie boomgaarden kenmerken Kaag en Braassem. Weidevogels, akkervogels, roofvogels, watervogels, riet- & moerasvogels zijn afhankelijk van behoud van het open water en het karakteristieke open landschap met knotwilgen, gerief- & pestbosjes. Daarnaast is het (openbaar) groen in de kernen en voldoende nestelgelegenheid van essentieel belang voor de stadsvogelsoorten.