Home Wat doen wij? Projecten Agenda Blog Contact Fotogalerij Sponsoring Natuurgebieden ANBI Weblinks

Wat doen wij?

Snel naar:

Groen- en natuurbehoud

Wij streven naar een groenere gemeente. Om dit te bereiken werken wij samen met gemeenteambtenaren, de lokale politiek en inwoners. Wij kijken met een kritische positieve blik naar het beleid en beheer en proberen daarbij inspraak te verkrijgen op de beslissingen. Het doel is om de diversiteit van de natuur binnen de gemeente te vergroten. Dit komt vooral ten goede aan de vogels zodat zij in het openbaar groen kunnen foerageren, schuilen en nestelen. Ook vleermuizen en egels profiteren daarvan. Tijdens bouwwerkzaamheden verdwijnt er vaak behoorlijk wat groen. Om dit te compenseren zijn wij in contact met woningbouwverenigingen en bouwbedrijven om te pleiten voor het inbouwen van nestelstenen voor bijv. gierzwaluwen en voorzieningen voor mussen om onder de dakpannen te kunnen nestelen zonder overlast te veroorzaken. Tevens zetten wij ons in voor bloemrijke bermen voor bijen, vlinders en andere insecten en voor natuurvriendelijke oevers.

Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht
Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht
Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht

Natuureducatie

Een belangrijk onderdeel van onze stichting is natuureducatie. Als je meer van de natuur afweet, krijg je er ook meer waardering voor. Dan ben je ook bereid die te beschermen. En dat begint al bij de jeugd. Stichting Groen Licht werkt daarom samen met basisscholen en kinderopvang. Wij geven lessen over tuinvogels, uilen, slootdiertjes en vleermuizen. Maar ook organiseren wij activiteiten voor de kleintjes zoals een “kabouterpad” waarbij kinderen in de kleuterleeftijd natuuropdrachtjes uitvoeren en -spelletjes doen.

Zwerfvuilacties

Iedereen ergert zich aan zwerfvuil. Toch ligt het overal. Sinds onze oprichting in 2003 organiseren wij elk jaar in ieder dorp de zwerfvuilactie “Prik je dorp schoon”. Via spandoeken, flyers en berichten in de lokale media roepen wij de inwoners op om aan de slag te gaan. Enkele honderden vrijwilligers steken de handen uit de mouwen en verzamelen daarbij een paar honderd zakken met vuil. Om deelname te bevorderen mag elk kind dat meewerkt een cadeautje uitzoeken.
Sinds 2019 is een nieuw project: Adopteer een Straat “het groene kwartiertje” Kaag en Braassem opgestart. Alle inwoners van Kaag en Braassem kunnen hun eigen straat adopteren om deze vervolgens vrij te houden van zwerfvuil.
Daarnaast worden er hier en daar kleine zwerfvuilacties georganiseerd. Houd de agenda in de gaten om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht
Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht
Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht

Behoud biodiversiteit

Stichting Groen Licht heeft in 2014 een groenfonds ingesteld. De doelstelling hiervan is om kleinschalige groene initiatieven binnen de gemeente Kaag en Braassem te stimuleren en zo een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Dit kan in de vorm van het plaatsen van nestkasten voor vogels en vleermuizen, insectenhotels, eendentrapjes, aanplant van inheemse boom- en struiksoorten, inzaaien van bloemenmengsels voor bijen, vlinders en andere insecten, etc. Inwoners van Kaag en Braassem kunnen een beroep doen op dit fonds, mits zij aan bepaalde criteria voldoen.
In de afgelopen jaren heeft Groen Licht meer dan 100 nestkasten geplaatst en bloemenmengsels ingezaaid. Zo willen wij een bijdrage leveren aan een biodiverse gemeente, waarin het goed toeven is voor mens en dier. Daarnaast zijn we in goed overleg met de gemeente over ontwikkelingen waarbij het openbaar groen en natuurbehoud een belangrijke rol speelt.

Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht

Duurzaamheid

Wie zwerfafval opruimt merkt hoeveel wij als mensen verbruiken. Wij zijn er langzaam bewust van geworden dat het belangrijk is om met zijn allen duurzamer te gaan leven. Dit kan al met kleine stapjes. Denk aan het gebruik van minder plastic, minder electriciteitverbruik, lokale producten en seizoensgroente kopen. Hele simpele dingen dus. Via onze social media geven wij tips hoe je duurzame stapjes kunt zetten.Op zoek naar het Groenfonds? Bekijk onze projecten
Groenlicht voor de natuur | Stichting Groen Licht

Het team.

Marcel Hoogendoorn | Voorzitter Stichting Groen Licht

Marcel Hoogendoorn

Voorzitter

Als je van vogels en de natuur in je leefomgeving wilt blijven genieten, dan moet je soms ook wat doen om dit te beschermen. Dat is één van de redenen dat ik me daarvoor graag inzet!

Corrie Uljee

Secretaris/ penningmeester

Nadat ik gestopt ben met werken in 1995, ben ik begonnen met vuilprikken. Eerst vond men dat maar vreemd, maar gelukkig zijn er nu veel medestanders en worden onze zwerfvuilacties 'Prik Je Dorp Schoon' goed bezocht. De aanhouder wint, maar we zijn er nog lang niet.

Veronique Ruijgrok | Bestuurslid/ coördinator zwerfvuil Stichting Groen Licht

Veronique Ruijgrok

Bestuurslid/ coördinator zwerfvuil

Zolang als ik weet, maak ik mij zorgen over hoe wij mensen met de natuur en dieren omgaan. Ik wil het liefst de hele wereld redden. Om te beginnen zet ik mijzelf in voor de strijd tegen de plasticsoep en wil ik mensen bewust maken van het probleem zodat mensen en dieren kunnen blijven genieten van onze mooie natuur.

Sylvia Meijer | Vaste vrijwilliger Stichting Groen Licht

Sylvia Meijer

Vaste vrijwilliger

Als bloemist en tekenaar haal ik mijn inspiratie voornamelijk uit de natuur en dan met name die uit mijn directe leefomgeving. Groen in je leefomgeving is van onschatbare waarde, dat is bewezen. We moeten daarom heel zuinig zijn op wat we om ons heen hebben, en dat zeker ook doorgeven aan onze kinderen. Vandaar mijn bijdrage aan Groen Licht.

Denise van der Zwet | Vaste vrijwilliger Stichting Groen Licht

Denise van der Zwet

Vaste vrijwilliger

Ik zet me graag in voor de natuur, omdat ik het belangrijk vind dat planten- en diersoorten behouden blijven. Zo kunnen onze volgende generaties ook genieten van al het moois wat de natuur ons te bieden heeft. Het is daarom van groot belang om kinderen al van jongs af aan bewust te laten maken om respectvol en zuinig met de natuur om te gaan.